LubieHrubie.pl » Wiadomości

A A A

Hrubieszów: Można zgłaszać koncepcje projektów rewitalizacyjnych

Dodał: mac

Data dodania: 2017-08-08

Trwają prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017-2023.

Reklama

 

 Istotnym jego elementem jest włączenie wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji w etap programowania części strategicznej Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz umożliwienie wdrożenia działań rewitalizacyjnych z uwzględnieniem szerokiej partycypacji społecznej.

Celem naboru jest opracowanie metodą partycypacyjną listy planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych - do objęcia zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

W związku z powyższym zapraszamy do zgłaszania koncepcji projektów rewitalizacyjnych, które będą realizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji miasta Hrubieszowa.

Za obszar rewitalizacji na podstawie przeprowadzonych analiz uznano obszar Śródmieścia.

Mapa z obszarem rewitalizacji.docx (do pobrania)

 

Zgłaszającymi koncepcje projektów rewitalizacyjnych mogą być:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

- partnerzy społeczni i gospodarczy,

- instytucje kultury,

- spółdzielnie / wspólnoty mieszkaniowe,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- przedsiębiorstwa komunalne / Skarbu Państwa,

- porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera,

- przedsiębiorcy,

- organizacje pozarządowe.

Projekt powinien być przedsięwzięciem skierowanym na ograniczanie/rozwiązywanie problemów społecznych lub łączyć zamierzenia inwestycyjne powiązane z przeciwdziałaniem problemom społecznym, mogą to być projekty zarówno dotyczące przestrzeni publicznych czy remontowo-budowlane, jak i projekty o charakterze społecznym, środowiskowym czy gospodarczym.

Karta projektu rewitalizacyjnego.docx (do pobrania)


Nabór projektów trwa od 7 sierpnia 2017 roku do 14 sierpnia 2017 roku.

 

Zaproponowane projekty, po analizie ich zgodności z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wpisane zostaną do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017-2023.

Projekty wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji będą mogły starać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, przy czym wpisanie przedsięwzięcia do dokumentu nie jest tożsame z zapewnieniem środków na jego realizację.

Umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w Lokalnym Programie Rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 13.3 „Rewitalizacja obszarów miejskich”, a także stanowi podstawę do udzielenia preferencji dla projektów rewitalizacyjnych w ramach innych działań RPO WL 2014-2020.

Wypełnione karty projektów należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: rewitalizacja@miasto.hrubieszow.pl

Informacje można uzyskać w Wydziale  Promocji Rozwoju Gospodarczego  Urzędu Miasta w Hrubieszowie, ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, pod nr tel. 84 696 25 04 wew. 29, 
e-mail: rewitalizacja@miasto.hrubieszow.pl

 

Załączniki:

Karta Projektów Rewitalizacyjnych 

Mapa z obszarem rewitalizacji

Zasady składania Kart Projektów Rewitalizacyjnych 

Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań  i poddziałań stanowiącej Załącznik 2 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020

 

źródło: UM Hrubieszów

 

Podziel się:
« wstecz

SKOMENTUJ:

Aby komentować zaloguj się, jeśli nie masz konta zarejestruj się.


KOMENTARZE: 6

Jagielony sławecin i wszystkie inne wylotowe jak na dziekanów . Wszystkie sie te drogi sypią już.Ale to do starostwa należy . Biedni już na śmieciach chcą zarobić żeby te dziury w drogach połatać a tu TVN im przeszkodziło.

2017-08-08 22:08:29 | autor: newer

Były hrubieszowiak z tego, co widze to Jagiellonów nie obejmuje ten obszar. Celowo tak wyznaczyli granice, bo poza nią za dużo do rewitalizacji jest.

2017-08-08 22:05:22 | autor: newer

Proponuję zrewitalizowac nawierzchnię ulic na os Jagiellońskim, które zostały rozwalone jeszcze podczas budowy kanalizacji sanitarnej w latach 90tyvh. I do tej pory nikogo to nie obchodzi.

2017-08-08 13:01:25 | autor: byly hrubieszowiak

A może kostki granitowej wam zostało z poprzedniej udanej rewitalizacji i teraz kolejną granitową pustynie chcecie zrobić? Starosta skupuje ziemie, ci robią place granitowe, pewnie szykują Hrubieszów na skład buraczany dla starosty.

2017-08-08 10:08:08 | autor: newer

A co z hotelem i słoneczną plażą nad brzegiem Huczwy? Co z kortami tenisowymi i podziemnymi ścieżkami rowerowymi? Co z tym całym misternym planem ? Ja proponuje wyznaczyć ludzi w UM co by sobie pospacerowali po Hrubku, zamiast dupska trzymać na stołkach i spisali to, co trzeba rewitalizować , bo takich miejsc nie brakuje . Nie trzeba do tego organizacji pozarządowych. A jak to ma być Śródmieście to (Zgłaszającymi koncepcje projektów rewitalizacyjnych mogą być:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,) urzędnicy w sam raz pasują. Chyba że chcecie rewitalizować po znajomości prywatne posesje ludziom?

2017-08-08 10:04:44 | autor: newer

Tak rewitalizacja po Hrubieszowsku. W Strzyżowie też rewitalizacja była no ale nie pytano mieszkańców powiatu ani Strzyżów o pomysły.

2017-08-08 08:28:06 | autor: Izabela lalala