Hrubieszów: Odrestaurowano 29 zabytkowych nagrobków – dziękujemy!

Społeczny Komitet Ratowania Zbytków Cmentarza w Hrubieszowie, podczas 14 kwest zorganizowanych w latach 2005 – 2018, zebrał ponad 123 tys. zł. Pozyskał również 13 tys. zł od Lubelskiego Konserwatora Zabytków. Odrestaurowano zabytkowych 29 nagrobków.

Reklamy

 

Społeczny Komitet Ratowania Zbytków Cmentarza w Hrubieszowie od 2005 roku organizuje zbiórki – tzw. kwesty na odnowę i konserwację zabytkowych nagrobków, krzyży, grobowców i pomników o dużych walorach artystycznych i historycznych dla naszego miasta i Ziemi Hrubieszowskiej.

Nasza działalność zyskała społeczną akceptację.

Dziękujemy.

 

Podczas 14 kwest (lata 2005 – 2018) zebrano łącznie 123 195, 76 zł. Dodatkowo pozyskaliśmy środki finansowe w wysokości 13 000 zł od Lubelskiego Konserwatora Zabytków.

Za zebrane środki finansowe odrestaurowano 29 nagrobków na najstarszym cmentarzu Lubelszczyzny – pomniki ludzi związanych z Hrubieszowem i okolicznymi  miejscowościami.

Przykładem niech będą min.

– nagrobek rodziny Chrzanowskich z 1851r.

– Grobowiec rodziny Kicińskich z poł. XX w. 

– nagrobek Maryanny z Wydźwigów Grzymały z 1835r.

– nagrobek Agnieszki Terleckiej z Dunikowskich z poł. XX w.

– Nagrobek ks. Ignacego Chruściechowskiego z poł. XX w.

– grobowiec rodziny Ostrorogów z pocz. XX w.

– nagrobek Agnieszki z Mirowskich Troszczyńskiej z 1851r.

– nagrobek JulianyLędyków Kalickiej z 1845r.

– pomnik ks. Onufrego Kozłowskiego i Marianny Kozłowskiej matki zm. w 1854r.

– grobowiec rodziny Pawłowskich z lat 90 XIX w..

To tylko kilka przykładów cennych nagrobków  wykonanych z piaskowca, obiektów uległych zniszczeniu przez czas, warunki atmosferyczne, upadające drzewa, itp.

Wspólnie z Proboszczem kościoła p.w. Ducha Świętego (gospodarzem cmentarza) rozpoczęliśmy od 2018 roku prace przy renowacji zabytkowej Kaplicy Korytyńskich z 1860 r.

Wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za pomoc w ratowaniu cennych obiektów cmentarnych świadczących o przeszłości naszego miasta, historii i ludziach Hrubieszowa i Ziemi Hrubieszowskiej.

Funkcję Przewodniczącego Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza w Hrubieszowie (po śmierci Włodzimierza Piątkowskiego) pełni Pani Emilia Feliksiak (dyrektor HDK), skarbnikiem jest Pan Leszek Kryszczuk.

 

Społeczny Komitet Ratowania Zbytków Cmentarza w Hrubieszowie