REKLAMA

C3 Krasnopolski

LubieHrubie.pl » Wiadomości

A A A

Hrubieszów: Opracowanie dokumentacji na remont budynku dawnego Syndykatu Rolniczego

Dodał: mac

Data dodania: 2017-07-12

Gmina Miejska Hrubieszów ogłosiła postępowanie ofertowe na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu i adaptacji budynku przy ulicy 3-go Maja 10.

Reklama

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji budowlanej oraz opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie remontu nieruchomości położonej w obszarze Śródmieścia Hrubieszowa ul. 3-go Maja 10.

Nieruchomość położona jest na obszarze Śródmieścia miasta Hrubieszowa, którego układ urbanistyczny wpisany jest do rejestru zabytków. Budynek dawnego Syndykatu Rolniczego w Hrubieszowie wyudowany został w 1920 r. w stylu późnej secesji.

Ilość kondygnacji nadziemnych II, ilość kondygnacji podziemnych I, strych nieużytkowy, małe podpiwniczenie wykorzystywane na kotłownię i skład opału. Ściany piwnic i kondygnacji nadziemnych z cegły ceramicznej pełnej. Stropy piwnic i kondygnacji nadziemnych betonowe. Konstrukcja dachu drewniana, pokryta blachą profilowaną. Podłogi, posadzki i schody wykonane ze zróżnicowanego materiału, kolidujące z zabytkowym charakterem budynku.

Budynek wyposażony w instalację elektryczną, odgromową, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z kotłowni własnej, wentylacyjną. Instalacje w złym stanie technicznym wymagającym przebudowy i uzupełnienia.

Elewacja budynku w złym stanie technicznym, z odpadającymi tynkami, gzymsami i uszkodzonymi elementami ozdobnym takimi jak pilastry, balustrady, bonie i elementy attyk, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, na piętrze wymieniona, na parterze wyeksploatowana w złym stanie, do wymiany. Na piętro budynku i strych prowadzą trzy klatki schodowe, część barierek na klatkach schodowych oryginalna.

Cały budynek wymaga gruntownego remontu, zlikwidowania starej kotłowni i komina, rozbiórki przybudówek zlokalizowanych w tylnej części budynku, usunięcia kiosku z ubezpieczeniami, demontażu szpecących i niszczących elewację tablic reklamowych, anten i innych elementów zbędnych i kolidujących z zabytkowym charakterem obiektu, odgrzybienia.

Wskazane jest wykonanie przyłącza wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej, wymiany pokrycia dachowego z blachy, uzupełnienia zużytych elementów więźby dachowej, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, włączenia odwodnienia budynku do kanalizacji deszczowej, wymiany starej stolarki okiennej i drzwiowej na nową, wymiany instalacji technicznych.

Teren przy budynku jest poważnie zdegradowany i wymaga likwidacji urządzeń i obiektów kolidujących z charakterem budynku a będących pozostałością po wcześniejszym przeznaczeniu budynku i terenu na bazę Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni i związanej z tym zabudowy gospodarczej, ponownego zagospodarowania urządzenia zieleni dojazdu, małego parkingu wewnętrznego, podkreślenia granic nieruchomości poprzez jego ogrodzenie. 

Bezpośrednio przed budynkiem Syndykatu w pasie drogowym ul. 3-go Maja jest parking dla około 10 pojazdów. Dane techniczne:

Powierzchnia użytkowa – 1187,37 m2 , Kubatura – 7.337,60 m3.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 230.000,00 zł.

W wyznaczonym czasie wpłynęła tylko jedna oferta od zamojskiej firmy ZDI Sp. z o.o., opiewająca na kwotę 232.470 brutto.

 

Szczegóły ogłoszenia:

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//0OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.htm

 

źródło: BIP

 

Podziel się:
« wstecz