LubieHrubie.pl » Wiadomości

A A A

Hrubieszów: Zebranie zarządu osiedla Polna. Powraca temat chodnika przy ulicy Polnej

Dodał: may

Data dodania: 2018-06-04

28 maja 2018 roku w Spółdzielczym Klubie Kultury "Słoneczko" w Hrubieszowie, odbyło się zebranie zarządu osiedla "Polna".

Reklama

 

PROTOKÓŁ

z zebrania Zarządu Osiedla POLNA w Hrubieszowie w dniu 25 maja 2018 roku

1. Sprawy bieżące.

2. Dyskusja.

3. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1 W ramach wykorzystania środków finansowych Zarząd Osiedla proponuje wydatkować środki w wysokości 800 złotych na zakup nagród rzeczowych i wsparcie organizacji imprez organizowanych przez HSM im. St. Staszica w Hrubieszowie.

Wśród proponowanych przedsięwzięć jest:

a) Dzień Dziecka w czerwcu 2018 roku,

b) Piknik Rodzinny i Otwarcie Placu Zabaw na osiedlu POLNA w 2018 roku,

c) Rajd Rowerowy w okresie wakacji 2018 roku,

d) Mikołajki dla dzieci w grudniu 2018 roku,

Na poszczególne przedsięwzięcia proponujemy przeznaczyć średnio po 200 złotych, które zostaną wydatkowane na podstawie faktur lub rachunków. Na tą okoliczność Zarząd Osiedla podjął uchwałę nr 1 z dnia 28 maja 2018 roku.

W dalszej części zebrania Tomasz Wojciech Antoniuk przypomniał temat remontu chodnika przy ulicy Polnej w Hrubieszowie, który to temat jest znany Starostwu Hrubieszowskiemu od lat jako właścicielowi drogi i zarządcy, żeby niezwłocznie podjął niezbędne działania. W tej sprawie radny Tomasz Wojciech Antoniuk w dniu 27.03.2017 roku złożył do Starosty Hrubieszowskiego interpelację o uregulowanie stanu prawnego powyższej drogi na odcinku działki 864/52 i 864/54, które stanowią własność gminy miejskiej w użytkowaniu wieczystym HSM w Hrubieszowie. Obecnie wiemy że jesienią 2017 roku zostały przeprowadzone na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie pomiary geodezyjne na długości odcinka chodnika przy ulicy Polnej od skrzyżowani z ulicą Adama Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Kolejową i okazało się, że jest kilku użytkowników wieczystych i właścicieli prywatnych. Na pomiary Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie wydatkował około 20 tysięcy. Dalszym działaniem PZD w Hrubieszowie było przygotowanie wniosków dla użytkowników i właścicieli wspomnianych działek o bezpłatne ich przekazanie do gminy miejskiej w Hrubieszowie. Jak należało się spodziewać wnioski zostały odrzucone, a użytkownicy oczekują na ekwiwalenty finansowe. W najbliższym czasie PZD w Hrubieszowie ma spotkać się ze Starościną i kontynuować prace związane z uregulowaniem stanu prawnego chodnika oraz zabezpieczeniem środków z Powiatu na wykup tych działek. Po pozytywnym zakończeniu rozmowy ze Starościną będzie ogłoszony przetarg na remont.

Ad. 2 W merytorycznej dyskusji udział wzięli członkowie Zarządu Osiedla nr 2 POLNA w Hrubieszowie, którzy poparli działania Tomasza Wojciecha Antoniuka. Podjęto 2 uchwały Zarządu numer 1 i 2.

AD. 3 Po zakończeniu dyskusji przewodniczący podziękował obecnym za udział w zebraniu i zakończył.

 

Marian Cisło, Jan Królewicz, Józef Pogwizd, Reginald Kawalec, Tomasz Wojciech Antoniuk


Przewodniczący

Samorządu Osiedla nr 2 POLNA w Hrubieszowie

Tomasz Wojciech Antoniuk


 

Do wiadomości:

1.a/a

2.Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

3.Storostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

4.Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie.

 


 

Zobacz też:

Hrubieszów: Sprawozdanie Zarządu osiedla Polna z działalności w 2017 roku 

Hrubieszów: Pismo do HSM w sprawie chodnika przy ulicy Polnej 

Pismo do HSM w sprawie chodnika na Polnej cz.2 

Podziel się:
« wstecz