Hrubieszowscy Strzelcy w Tomaszowie Lubelskim

Tomaszów Lubelski

Reklamy

Majowy weekend Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2020 z Hrubieszowa spędzili w Tomaszowie Lubelskim, gdzie zostali zaproszeni przez dowództwo Jednostki Strzeleckiej 2019 Tomaszów Lubelski na wspólne szkolenie oraz obchody 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

u>Relacja
z-cy d-cy ds. logistyki st. strz. ZS Łukasz Słupski

1 maja 2010 o godzinie 10:00 rozpoczęło się wspólne szkolenie obu jednostek z zakresu podstawowych informacji na temat udzielania pierwszej pomocy na polu walki oraz patrolowania, organizacji zasadzki, wyjścia z zasadzki, ewakuacji oraz wzywania MEDEVEC.

Pierwsza część zajęć była prowadzona przez d-cę JS 2020 w Hrubieszowie sierż. ZS Jakuba Zachaja, a druga przez sierż. ZS Mateusza Markowicza oraz żołnierza Korpusu Piechoty Morskiej armii Stanów Zjednoczonych st. sierż. Wazlińskiego. Było dla nas zaszczytem móc poznać i czerpać wiedzę od weterana wojny w Iraku, Afganistanie i Kosowie. Strzelcy zapoznali się ze sprzętem i zasadami działania Piechoty Morskiej armii USA. Zajęcia zakończyły się po godzinie 19:00.

2 maja 2010 od godziny 12:00 Strzelcy ćwiczyli musztrę przed uroczystościami. Dowództwo JS 2019 w zdecydowało o tym, by cała nasza Jednostka Strzelecka weszła w skład kompanii honorowej. Ćwiczenia ponownie zakończyły się późnym wieczorem.

3 maja 2010 o godzinie 9:00 odbyła się skromna uroczystość przed budynkiem Sejmiku Miejskiego przy ulicy Lwowskiej w centrum miasta. Był to szczególny dzień w 18. letniej historii Jednostki Strzeleckiej 2019 w Tomaszowie Lubelskim. Tego dnia rozkazem Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej został im nadany Patron. Osoba, która Patronuje Strzelcom to wielki patriota, osoba bardzo blisko związana z Marszałkiem Józefem Piłsudskim. Od dnia 3 maja 2010 r. Jednostka 2019 w Tomaszowie Lubelskim nosi imię Generała Tadeusza Ludwika Piskora.

Uroczystość otworzył dowódca JS 2019 chor. ZS Marcin Papuga witając gości, wśród których znalazły się takie osoby, jak: Poseł na Sejm RP Wojciech Żukowski, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Ryszard Sobczuk, Przedstawiciel Związków Kombatanckich Major Szczepan Mateja, Dowódcy Placówek Straży Granicznej w Hrebennym i Łaszczowie, Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lub., przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Dowódcy Jednostek Strzeleckich 2020 z Hrubieszowa i 2010 z Lublina, Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, Przedstawiciel Starosty Powiatowego, Dyrektorzy Szkół, do których uczęszczają Strzelcy z JS 2019, Ksiądz Dziekan Dekanatu Północ w Tomaszowie Lubelskim oraz zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczęła się od odegrania Hymnu Państwowego oraz Hymnu Związku Strzeleckiego, po czym odczytany został rozkaz Komendanta Głównego ZS Strzelec O.S. – W. o nadaniu imienia Jednostce Strzeleckiej 2019. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta mówiąc o tym, jak ważnym wydarzeniem w życiu Jednostki, ale i Miasta jest ten dzień.

Kolejnym punktem programu było złożenie przysięgi przez Strzelców wstępujących w szeregi Związku, w tym także hrubieszowskiego Strzelca.

Na zakończenie Burmistrz Miasta przekazał Strzelcom nową siedzibę w budynku Sejmiku Miejskiego, którą poświęcił Ksiądz Dziekan Eugeniusz Derdziuk. Zaproszeni goście zostali zaproszeni do zwiedzenia lokalu i wpisania się do księgi pamiątkowej.

O godz. 10.00 Strzelcy wzięli udział we Mszy św. A następnie w uroczystej defiladzie, która odbyła się na ulicach miasta, podczas której m.in. zostały złożone wieńce pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Po zakończeniu uroczystości odbył się Piknik Rodzinny na stadionie miejskim, którego część przygotowała Jednostka Strzelecka 2019.

W programie znalazły się:
– Pokaz technik ochrony VIP z użyciem samochodów.
– Pokaz zatrzymania pojazdu i aresztowania pasażerów.
– Pokaz Bractwa Rycerskiego.
– Pokazy Kawaleryjskie

W pokazach po raz kolejny wzięła udział także Jednostka Strzelecka 2020 z Hrubieszowa.

Podczas Pikniku odbyła się jeszcze jedna ważna uroczystość – przekazanie pod opiekę JS 2019 barw i tradycji 2 Pułku Strzelców Konnych. Dokonał tego w imieniu Dowódcy 2 Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa pułkownika dypl. Sławomira Dudczaka , Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Ryszard Sobczuk. Burmistrz odczytał pismo przekazujące strzelcom barwy pułkowe oraz wręczył na ręce druż. ZS Tomasza Przyczyny proporzec będący kopią historycznego proporca 2 PSK.

***

Dopracował – mak

zobacz zdjęcia »