REKLAMA

C3 Carmax 2

LubieHrubie.pl » Wiadomości

A A A

HSM: Konkurs na Głównego Księgowego

Dodał: mac

Data dodania: 2016-06-28

Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza konkurs na Głównego Księgowego.

Reklama


Miejsce pracy: Hrubieszów

Rodzaj umowy: umowa o pracę


1. Wymagania, warunkujące dopuszczenie do konkursu kandydata na Głównego Księgowego:

wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze lub średnie ekonomiczne.

staż pracy: minimum 5 lat w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

niekaralność


2. Wymagania niezbędne:

znajomość zasad księgowości w spółdzielniach mieszkaniowych lub ogólnych zasad księgowości wraz z zagadnieniami ekonomiczno - finansowymi

umiejętności kierownicze i organizatorskie, które będą oceniane na podstawie ustnego przedstawienia koncepcji pracy na stanowisku Głównego Księgowego

teoretyczna i praktyczna znajomość pracy na komputerze w zakresie księgowania.


3. Kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

życiorys ze zdjęciem (zawierający nr telefonu kontaktowego)

dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji


4. Zgłoszenia należy nadsyłać: pocztą (nadesłane zgłoszenie musi wpłynąć do 30.06.2016 r. do godz. 15) lub składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs na stanowisko Głównego księgowego” bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie, w terminie do dnia 30.06.2016 r. do godz. 15.


5. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych jedynie z wybranymi kandydatami. Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Zarząd Spółdzielni nie odsyła złożonych ofert. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 

Zarząd HSM

 

Podziel się:
« wstecz