Huczwa 2019 – w Hrubieszowie odbyły się ćwiczenia służb

29 października, odbyły się w Hrubieszowie ćwiczenia zgrywające dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz służb współdziałających pod kryptonimem „Huczwa 2019”.

Reklamy

 

Podczas ćwiczeń zrealizowano trzy epizody.

 

Epizod I

Działania przeciwpowodziowe – intensywne i długotrwałe opady deszczu spowodowały podniesienie się poziomu wody w rzece Huczwie w Hrubieszowie, w wyniku czego dochodzi do przelewania się wody z koryta rzeki na dwóch najniżej położonych odcinkach, co stwarza zagrożenie podtopienia budynków usytuowanych w pobliżu rzeki.

 

Epizod II

Działania ratownicze, ratowanie osoby tonącej – zasłabnięcie jednego z ratowników OSP i wpadnięcie do wody podczas prowadzonych działań powodziowych.

 

Epizod III

Działania przeciwpowodziowe, usuwanie zatoru i wypompowywanie wody z zalanych terenów – skutkiem podniesienia się poziomu wody w rzece następuje przewrócenie podmytego drzewa, które doprowadza do zatoru i spiętrzenia się wody. W wyniku tego następuje rozlanie się wody na parking przy ulicy Żeromskiego potocznie zwany „Targowicą” oraz sąsiadujące budynki mieszkalne.

 

***

 

W ćwiczeniach wzięły udział 64 strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie i OSP Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu powiatu oraz 252 Kompania Lekkiej Piechoty z 25 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej (53 żołnierzy).

Na ćwiczenia przybyli również obserwatorzy z hrubieszowskich służb mundurowych i zespołów zarządzania kryzysowego.

Sprawdzono podczas ćwiczeń potencjał ratowniczy służb PSP, OSP i WOT.

Na ćwiczenia przybyły również klasy mundurowe z Zespołu Szkół Nr 3 w Hrubieszowie. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się ze sprzętem PSP, OSP i WOT oraz odbyli ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

Test i zdjęcia – st. kpt. Piotr Sendecki