LubieHrubie.pl » Wiadomości

A A A

Informacja Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Dodał: mac

Data dodania: 2016-05-09

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony ofert na wykonanie następujących rodzajów robót:

Reklama


1. Badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach mieszkalnych.

2. Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych przy ul. Zamojskiej 175e, Narutowicza 5 w Hrubieszowie, których zakres obejmuje:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych

- Ocieplenie stropodachu

- Wymiana stolarki okiennej na PCV


Przetarg odbędzie się w dniu 25.05.2016r o godz. 15°°w siedzibie HSM przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wymaganego wadium, zakresu robót i warunków przetargu, określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które można bezpłatnie otrzymać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Polnej 19.

Oferty należy składać w sekretariacie HSM przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie na poszczególne rodzaje robót z zaznaczeniem nazwy przetargu oraz nazwy oferty w terminie do 25.05.2016r do godz. 12°°. Bliższe  informacje można uzyskać pod numerami tel. 0846963405 lub 691497212.

Zarząd HSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Zarząd HSM

 

Podziel się:
« wstecz