REKLAMA

C3 Krasnopolski

LubieHrubie.pl » Wiadomości

A A A

Jak uzyskać adres ewidencyjny działki? - REKLAMA

Dodał: may

Data dodania: 2018-01-10

Pomogą w tym dwa sposoby.

Reklama

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, działka ewidencyjna jest ciągłym obszarem gruntu, położonym w granicach jednego obrębu. Charakteryzuje ją jednorodność pod względem prawnym oraz wydzielenie z otoczenia poprzez linie graniczne. Linie te mogą być naturalne lub sztuczne – albo w postaci dróg, rzek czy wąwozów, albo powstałe w wyniku kolejnych wydzieleń i pomiarów.

Numeracja działek ewidencyjnych

Każda działka ewidencyjna – będącą najmniejszą jednostką ewidencyjną według geodezyjnego podziału kraju – posiada swój numer.

Numeracja ściśle wiąże się z poszczególnymi obrębami ewidencyjnymi – nadawane działkom numery (w postaci liczb naturalnych) są niepowtarzalne w ramach obrębów. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której dwie działki posiadają ten sam numer. Działki, które tworzone są poprzez podział, numerowane są ułamkami: licznik jest pierwotnym numerem działki, a mianownikiem staje się najmniejsza liczba naturalna, dzięki której możliwe jest wyróżnienie kolejnej jednostki. Połączenie działek oznacza nadanie im nowego numeru, którego nie użyto jeszcze do ewidencji w danym obrębie.

Co istotne, działka ewidencyjna może być zarówno nieruchomością samoistną, jak i częścią nieruchomości, która składa się z kilku jednostek.

Identyfikacja działek ewidencyjnych

Warto jednak podkreślić, iż numery ewidencyjne działek nie są ich identyfikatorami (adresami administracyjnymi). Identyfikatory wykorzystywane są nie tylko do celów ewidencyjnych, ale również gospodarczych i statystycznych. Są one zapisywane w postaci cyfrowych kodów, którym przypisane są nazwy własne. Taki system – TERYT – odzwierciedla trójstopniowy podział terytorialny państwa.

Pełen adres administracyjny składa się z: kodu województwa, kodu powiatu, kodu gminy, kodu obrębu ewidencyjnego oraz kodu działki ewidencyjnej.

Jak ustalić adres ewidencyjny działki?

Numer ewidencyjny działki, która nas interesuje, poznać możemy na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest udanie się do wydziału Państwowej Ewidencji Gruntów, mieszczącego się w odpowiednim Starostwie Powiatowym. Działka zostanie tam zlokalizowana, dzięki czemu otrzymamy ustną informację dotyczącą jej numeru.

Drugim sposobem jest skorzystanie z serwisu Geoportal.gov.pl. Znając położenie działki, w serwisie wyszukujemy właściwy obręb ewidencyjny – wieś, gminę czy dzielnicę. Następnie, korzystając z mapy, lokalizujemy interesującą nas działkę. Możemy wówczas nie tylko odczytać jej numer, ale także adres administracyjny. Wiedza ta z kolei przyda się, gdy poszukiwać będziemy numeru księgi wieczystej danej nieruchomości.

Artykuł powstał we współpracy z serwisem Geoportal360.pl.

 

Foto: Fotolia (mat. sponsora)

 

Podziel się:
« wstecz