LubieHrubie.pl » Wiadomości

A A A

Jakie dokumenty należy złożyć by otrzymać zasiłek dla bezrobotnych? - REKLAMA

Dodał: may

Data dodania: 2019-05-13

Zasiłek dla bezrobotnych jest wsparciem dla wielu osób, które utraciły swoją pracę. Ma wspomagać finansowo, zanim osoby bez pracy znów wrócą na rynek. Otrzymanie takiego wniosku niestety nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych oraz jakie należy złożyć dokumenty, aby go otrzymać?

Reklama

 

Zasiłek dla bezrobotnych jest wsparciem dla wielu osób, które utraciły swoją pracę. Ma wspomagać finansowo, zanim osoby bez pracy znów wrócą na rynek. Otrzymanie takiego wniosku niestety nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych oraz jakie należy złożyć dokumenty, aby go otrzymać?

Komu przysługuje świadczenie?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje na okres od 6 do 12 miesięcy, Okres pobierania zasiłku zależy od kilku istotnych czynników, m.in. od stopy bezrobocia na terenie powiatu który zamieszkuje osoba bezrobotna. Z kolei na wysokość zasiłku, wpływ ma staż pracy. Osoba, która przepracowała od 5 do 20 lat, otrzyma zasiłek w wysokości 100%, czyli obecnie w 2019 roku 831,10 złotych. Osoby, które przepracowały jeszcze więcej niż 20 lat, będą mogły liczyć na podwyższone świadczenie czyli 120 procent - 997,40 złotych. Osoby z krótkim stażem, czyli mniej niż 5 lat - otrzymają 80 procent zasiłku podstawowego. Jest to 664,90 złotych.

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać świadczenie?

Osoba, która chce uzyskać świadczenie, z samego początku musi zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Podczas takiej rejestracji musimy okazać dowód tożsamości oraz świadectwa ukończenia szkół, świadectwa pracy, dyplomy bądź też inne dokumenty które potwierdzą nasze kwalifikacje. Oczywiście osoby niepełnosprawne dodatkowo muszą dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności. Uwzględniając indywidualne, wyjątkowe sytuacje, urzędnicy mogą również wymagać oraz poprosić o dostarczenie innych dokumentów, np. stwierdzających przeciwwskazania do wykonywania określonych prac bądź książeczki wojskowej czy też zaświadczenia WKU, pod warunkiem że odbyliśmy służbę wojskową. W przypadku przedsiębiorców, należy dostarczyć zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych które poświadczy opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy i zaświadczenie o wykreśleniu lub zawieszeniu wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, w zależności od tego, czy firmę zamknęliśmy czy jedynie zawiesiliśmy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o zasiłku, odwiedź stronę zasiłek dla bezrobotnych 2019 O wiele mniej formalności mają do wypełnienia wszystkie te osoby, które wcześniej przez jakiś okres były zarejestrowane w urzędzie pracy. Taka osoba, która po raz kolejny chce ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, będzie musiała uzupełnić jedynie te dane, które już urząd posiada.

Jeżeli nie nastąpiły żadne zmiany w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji, chociażby w miejscu zamieszkania, nazwisku czy nawet numeru telefonu - osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych w urzędzie pracy będzie musiała jedynie pokazać swój ważny dowód tożsamości oraz wypełnić oświadczenie, że dane które zostały przekazane podczas ostatniej rejestracji nie uległy żadnej zmianie. Osoba wcześniej zarejestrowana będzie mogła o wiele szybciej i łatwiej ubiegać się po raz kolejny o zasiłek dla bezrobotnych. Co ciekawe, będzie również miała większe szanse na jego uzyskanie niż w przypadku gdy ubiegałaby się o świadczenie dopiero pierwszy raz. Należy pamiętać, że nie każda osoba jest w stanie uzyskać to świadczenie. Jeśli jednak mamy za sobą wiele przepracowanych lat, zostaliśmy wyrzuceni z pracy z powodu błahostki bądź mieliśmy wypadek - nie ma innej możliwości. Musimy uzyskać to świadczenie, bo na nie zasługujemy. Wszystkie osoby znajdujące się w takiej sytuacji powinny ubiegać się o zasiłek. Jest to wsparcie, które pomogło wielu osobom wydostać się z dołka finansowego

 

(tekst i fot. mat. sponsora)

Podziel się:
« wstecz