Jubileuszowa książka TRH

Hrubieszów

Reklamy

Z okazji Jubileuszu 50 – lecia Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego ukazała się monografia tego Towarzystwa, zawierająca wiele wiadomości na temat jego działalności, przypomina działaczy itd.

Jest to już 52 książka wydana w ramach Biblioteki TRH i przygotował ją zespół redakcyjny w składzie:
Bogumiła Dragan – Szkodzińska,
Dorota Grzymała,
Jolanta Janiec,
Andrzej Kokowski,
Jerzy L. Krzyżewski,
ks. Waldemar Malinowski,
Justyna Wojtiuk.
Redaktor techniczny – Aleksandra Chmielewska.
Korekta – Anna Sadczuk.
Zdjęcie medalionu na okładkę wykonała – Anna Hyrchała.

Monografię wydano przy pomocy finansowej Starosty Hrubieszowskiego Józefa Kuropatwy.

Książka na 198 stronach zawiera w 7 rozdziałach wiedzę o działalności TRH i jego ludziach od roku 1960, a nawet wcześniej, jest mnóstwo zdjęć – działaczy, medali, obrazów, z różnych uroczystości itp.

Monografię, jubileuszowe pocztówki, znaczek do klapy, przepiękny medalion itp. można nabyć w biurze TRH, które znajduje się w hrubieszowskim Muzeum.

***

Opracował – mak