REKLAMA

C3 Carmax 1

LubieHrubie.pl » Wiadomości

A A A

Komunikat Burmistrza Miasta

Dodał: mac

Data dodania: 2007-05-29

Przypominam Przedsiębiorcom o obowiązku wniesienia do dnia 31 maja 2007 r. II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Reklama

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 12 pkt. 5 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/Dz. U. nr 70, poz. 473/ - niedokonanie opłaty w ustawowym terminie skutkuje wygaszeniem zezwolenia za sprzedaż alkoholu.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia
/art. 13 w/w ustawy/.

Podziel się:
« wstecz