Konkurs na plakat

Powiat hrubieszowski

Reklamy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie organizuje konkurs plastyczny na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjów powiatu hrubieszowskiego.

Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Hrubieszowskiego – Pana Józefa Kuropatwy. Zasadniczym celem konkursu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Plakaty mają odzwierciedlać pozytywne aspekty Rodzicielstwa Zastępczego i budować pozytywny wizerunek opieki zastępczej.

Informacje o rodzicielstwie zastępczym znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej http://www.pcpr.hrubieszow.info/.

Praca zawierająca elementy graficzne i tekstowe powinna być wykonana dowolną techniką płaską na kartonie (format A3 lub A2). Do pracy powinna być dołączona zaklejona koperta z następującymi danymi: imię i nazwisko autora pracy, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, klasa, adres i telefon szkoły. Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedną lub dwie prace. Prace mogą być nadsyłane indywidualnie przez uczestników lub przez szkołę.

Uczestnicy Konkursu składają prace do dnia 26 maja 2011 r. do godziny 15.00. Prace można dostarczać osobiście do siedziby PCPR (ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, w godzinach 7.30 – 15.30) lub wysłać pocztą na ww. adres, odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozstrzygnie konkurs dokonując wyboru najlepszych trzech prac konkursowych w trzech kategoriach: klasy I – III szkoły podstawowej, klasy IV – VI szkoły podstawowej, klasy I – III gimnazjum. Pula nagród wynosi około 1 000 zł. Nagrodami dla laureatów w każdej kategorii będą upominki rzeczowe, które zostaną wręczone w dniu 31 maja 2011 r. podczas konferencji dotyczącej promowania rodzicielstwa zastępczego i sytuacji rodzin zastępczych w powiecie hrubieszowskim. Prace nadesłane na konkurs zostaną wyeksponowane na holu Starostwa Powiatowego podczas konferencji dnia 31 maja 2011 r. i po niej, a następnie będą prezentowane w Hrubieszowskim Domu Kultury. Ponadto nagrodzone prace zostaną umieszczone w kalendarzu na 2012 rok, które to kalendarze zostaną przekazane do różnych instytucji na terenie powiatu oraz nagrodzonych dzieci i ich szkół.

Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu o czym będzie informował na bieżąco na swojej stronie internetowej http://www.pcpr.hrubieszow.info/.

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w naszym konkursie i włączenia się w ideę promowania rodzicielstwa zastępczego.