Krakowskie dary dla Afganistanu

Afganistan

Reklamy

Zeszyty, bloki rysunkowe, kredki, flamastry, farbki, temperówki i inne przybory szkolne zebrane przez uczniów szkoły podstawowej nr 144 w Krakowie przekazali uczniom szkoły w wiosce Qalai Now Bala w dystrykcie Khwajah ‘Omari specjaliści CIMIC, PRT i S-5.

Prowizoryczne warunki nauki spowodowały, że placówka – w porozumieniu z władzami dystryktu – została ujęta w tegorocznym planie pomocy Zespołu Odbudowy Prowincji PRT i będzie doposażona w przybory szkolne. Dojazd do szkoły, mimo niewielkiej odległości zajmuje sporo czasu. Co kilkadziesiąt metrów zatrzymanie konwoju, sprawdzanie przepustów i mostów przez żołnierzy plutonu ochrony PRT. Wreszcie, z dala od głównej drogi, znajduje się niewielka wioska i budynek szkoły. Zdezelowane sale, brak okien, ławek, tablic, dawno nie remontowane pomieszczenia – trudno wyobrazić sobie naukę w takich warunkach. Na miejscu specjaliści i żołnierze CIMIC i PRT przekazali dzieciom przybory szkolne. Widać, że są niezwykle potrzebne i sprawiają dużą radość.

„Żołnierze kontyngentu są dumni, że dzieci w Polsce w tak młodym wieku są świadome problemów ich rówieśników w Afganistanie” – powiedział po przekazaniu darów afgańskim uczniom specjalista S-5 płk rez. Krzysztof Grygiel. „To mała pomoc, ale ma wielkie znaczenie” – dodaje szef S-5 kpt. Piotr Marszałek. Darów zebranych przez dzieci z Krakowa jest tyle, że wystarczy ich na obdarowanie kolejnej szkoły. Oprócz pomocy szkolnych uczniowie krakowskiej podstawówki zebrali 100 różnego rodzaju maskotek i zabawek, które są przewidziane dla dzieci z sierocińca i domu dziecka. Inicjatorem zbiórki przyborów szkolnych i zabawek było grono pedagogiczne krakowskiej szkoły, której nauczyciele skontaktowali się z Wydziałem CIMIC w Dowództwie Operacyjnym SZ. „W ciągu dwóch miesięcy z Polski wysłano 4 tys. par butów, a na przerzut do Afganistanu czeka tona materiałów pomocy szkolnych i trzy komputery” – mówi pani Małgorzata Maszkiewicz z wydziału CIMIC w Dowództwie Operacyjnym SZ. Na koniec wizyty w Qalai Now Bala dzieci otrzymały od nadzorującej projekt rekonstrukcji szkoły Angeli Szyszło, specjalisty ds. edukacji w PRT piłkę siatkową. Po chwili toczył się już zacięty mecz, w którym wzięli udział także polscy żołnierze.

Podczas tego samego wyjazdu specjaliści CIMIC, PRT i S-5 dokonali weryfikacji stanu prac innych projektów. Jednym z nich był odbiór kolejnego etapu prac w nowopowstającym przedszkolu w Ghazni. Będzie mogło do niego uczęszczać 200 dzieci. Co ważne, jest to pierwsze w Ghazni przedszkole z prawdziwego zdarzenia. Stan zaawansowania budowy wynosi w tej chwili 50%, trwa budowa stropu nad pierwszą kondygnacją, na parterze tynkowane są ściany wewnętrzne i kładzione są instalacje elektryczne. Komisja, składająca się z oficerów i specjalistów PRT, CIMIC i S-5 zweryfikowała jakość i sposób prowadzonych prac, zwracając wykonawcy uwagę na wszelkie niedociągnięcia, które powinny zostać usunięte. Koszty budowy placówki wynoszące 245 tys. dolarów pokrywane są ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zespół Odbudowy Prowincji dysponując budżetem 22 mln złotych realizuje w tym roku 30 projektów w prowincji Ghazni. To wciąż niedużo, jeśli porównać nas do Amerykanów, dysponującymi 150 mln dolarów. Mimo to „jesteśmy zauważalni, a baza w Ghazni w świadomości wielu mieszkańców jest utożsamiana z polskim PRT” – mówi specjalistka Zespołu Odbudowy Prowincji, Justyna Bajer. Dodaje także, że polepsza się jakość współpracy z firmami wyłanianymi w drodze przetargu do realizacji projektów. Dotyczy to m. in. jakości wykonywanych prac, dokumentacji technicznej, płynności finansowej wykonawców.

* * *

Głównym celem działalności PRT jest realizacja długoterminowych inwestycji i projektów, których celem jest poprawa warunków życia mieszkańców Afganistanu. Zadanie to jest osiągane jest poprzez realizację projektów pomocowych, które w przypadku polskiej części PRT finansowane są ze środków polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Tekst i foto: Artur Weber/PKW Afganistan

GALERIA »