Mały Konkurs Recytatorski 2017

Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza uczniów szkół podstawowych do uczestnictwa w Małym Konkursie Recytatorskim.

Reklamy

 

Konkurs odbędzie się 18 maja 2017 o godz. 10.00. Zgłoszenia na konkurs do dnia 15 maja 2017 w HDK.

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Adresaci:

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych powiatu hrubieszowskiego.

 

II. Założenia programowe:

Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy, nie prezentowany w innych konkursach, tematyka tekstu jest dowolna. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu.

Czas występu: do 5 minut.

 

III. Kryteria oceny:

Jury ocenia recytatorów w kategoriach uczniów klas I-III, IV-VI.

Jury ocenia dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora), dykcję recytatora, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny.

 

Instruktor HDK – Joanna Błaszczak

 


 

Karta Uczestnika – plik do pobrania >>