Najtańszy urząd

Powiat hrubieszowski

Reklamy

Powiat Hrubieszowski został laureatem konkursu na najtańszy urząd w Polsce. W rankingu ogłoszonym przez pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” zajął pierwsze miejsce w kategorii powiatów liczących poniżej 75 tys. mieszkańców.

W 2009 r. bieżące wydatki na administrację w Powiecie Hrubieszowskim w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 64,19 zł.

Drugie miejsce zajął Powiat Tarnobrzeski, którego wydatki były niewiele większe – 65,06 zł. Trzecią pozycję zajął Powiat Niżański (woj. podkarpackie), którego koszty w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 65,64 zł.

W latach ubiegłych Powiat Hrubieszowski zajmował miejsce 3 w 2007 r. i miejsce 2 w 2008 r.

Starostwo Powiatowe prowadzi oszczędną gospodarkę finansową, obecnie zatrudnia się 67 osób. Co roku, pracownicy Starostwa otrzymują podwyżki wynagrodzeń od 100 do 150 zł. W 2009 roku wydano dodatkowo 500 tys. zł na administrację publiczną. Zwiększone koszty to efekt m.in. budowy siedziby dla wydziału geodezji.

Ponadto w ubiegłym roku obchodzono Jubileusz 580-lecia Powiatu Hrubieszowskiego, na co wydano ponad 100 tys. zł. Wszystkie wydatki bieżące Starostwa realizowane są w ramach posiadanych dochodów, które w 2009 r. wyniosły 50 mln 196 tys. zł. Wydatki bieżące zamknięto kwotą 40 mln 883 tys. zł., a majątkowe 9 mln 313 tys. zł. Zadłużenie na koniec minionego roku wyniosło 1 mln 640 tys. zł. Jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację obiektów oświatowych.

Info:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie