Odpowiedź PGKiM

Hrubieszów

Reklamy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie odpowiadając na zadane pytania informuje jak niżej:

i>1. W nocy z 15 na 16 lipca 2010 r. poprzez odwodnienie rurociągu, do tzw. basenu przy skrzyżowaniu ul. Ciesielczuka z ul. Działkową, została opuszczona woda z wodociągu zasilającego osiedle Sławęcin w ilości około 200 m3. Jedynym nieszkodliwym zanieczyszczeniem, jakie dostało się do wody, jest żelazo zawarte w opuszczanej wodzie. Z uwagi na brak sieci kanalizacyjnej w tym rejonie, nie znajduje się tam żadna rura kanalizacyjna, poprzez którą do wody mogłyby zostać odprowadzone ścieki sanitarne.

2. Płukanie sieci wodociągowej w wyżej wymienionym terminie, nie spowodowało przerw w dostawie wody. Zakład Wodociągów i Kanalizacji telefonicznie powiadomił zakłady produkcyjne (piekarnie, myjnie itp.) o zmniejszeniu parametrów (ciśnienia) dostarczanej wody. Celem zmniejszenia skutków związanych z płukaniem sieci wodociągowej tą czynność wykonano w godz. 23:00 – 3:00.

3. Informujemy, że takie płukanie sieci, mające na celu zmniejszenie zawartości żelaza w sieci wodociągowej, odbywa się raz w roku.

Prezes Zarządu
Wojciech Ciesielczuk

SKAN PISMA PGKiM »