Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Hrubieszów

Reklamy

Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie realizuje Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wkroczył w II etap realizacji. Uczestnikami II etapu jest klasa Ib pod kierunkiem wychowawczyni Katarzyny Beń.

Cel Projektu: wdrożenie takiego modelu edukacji małych dzieci, który daje mocne fundamenty dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka.

Bazą teoretyczną Projektu jest Teoria Wielorakich Inteligencji autorstwa Howarda Gardnera. Podczas zajęć – obowiązkowych i dodatkowych – stwarzane są warunki do ujawniania i rozwijania inteligencji:
1. językowo – lingwistycznej,
2. matematyczno – logicznej,
3. wizualno – przestrzennej,
4. muzycznej,
5. kinestetycznej (ruchowej),
6. interpersonalnej (społecznej),
7. intrapersonalnej (refleksyjnej).

Idea Projektu:
– każde dziecko jest zdolne;
– fundamenty wielu istotnych przekonań na temat własnych możliwości (poczucie własnej wartości, obraz samego siebie), kształtują się w pierwszych latach nauki szkolnej;
– jakość pierwszych edukacyjnych doświadczeń ma kapitalne znaczenie dla dalszej kariery dziecka.

Każdy z trzech etapów Projektu kończy się pokazem wiedzy i umiejętności uczniów.

***

Info i foto:
SP nr 2 w Hrubieszowie

zobacz zdjęcia »