LubieHrubie.pl » Wiadomości

A A A

Plac manewrowy pod mini miasteczko ruchu drogowego. Trójka prosi o głos na projekt w Budżecie Obywatelskim

Dodał: mae

Data dodania: 2019-10-16

Hrubieszowska Trójka zgłosiła do Budżetu Obywatelskiego miasta Hrubieszów projekt nr 9 pod nazwą: Plac manewrowy pod mini miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 3.

Reklama

 

Chcąc wzbogacić ofertę szkoły i wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów i mieszkańców Hrubieszowa zgłosiliśmy do Budżetu Obywatelskiego miasta Hrubieszów projekt nr 9 pod nazwą: Plac manewrowy pod mini miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 3.

Celem tego zadania jest przygotowanie uczniów oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej do bezpiecznego korzystania z dróg miejskich. Chcemy stworzyć stałe miejsce, w którym dzieci z Hrubieszowa mogą nauczyć się zasad poruszania się na drodze. Na placu będą przeprowadzane egzaminy na kartę rowerową, organizowane konkursy i turnieje na temat ruchu drogowego. Plac manewrowy będzie także wykorzystany do popularyzowania wśród najmłodszych mieszkańców Hrubieszowa roweru, jako środka transportu, rekreacji i sportu. Dzięki tej inwestycji dzieci będą mogły poprawić swoją motorykę, sprawność fizyczną, a przede wszystkim doskonale przygotować się do egzaminu na kartę rowerową i ugruntować podstawy do zdobycia karty motorowerowej, czy w latach późniejszych prawa jazdy.

Jednak, aby właśnie nasz projekt został zrealizowany potrzebujemy państwa pomocy, bowiem o wyborze projektów do realizacji decydują mieszkańcy miasta Hrubieszowa w drodze głosowania. Głosowanie rusza dzisiaj 7 października i potrwa do 25 października br. Dzięki Państwa zaangażowaniu projekt może zostać zrealizowany.

ZACHĘCAM BARDZO GORĄCO NA ZADANIE NR 9

Głosować mogą pełnoletni mieszkańcy Hrubieszowa. W przypadku osób poniżej 18 roku chętnych do głosowania wymagana jest zgoda opiekuna prawnego. Wszystkie informacje na temat budżetu obywatelskiego są dostępne na stronie Urzędu Miasta Hrubieszów

Głosowanie odbywa się:

  1. W sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów lub innych miejscach wyznaczonych przez Burmistrza Miasta poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania;
  2. Poprzez przesłanie na adres Urzędu Miasta Hrubieszów karty do głosowania z dopiskiem na kopercie Budżet obywatelski - głosowanie, za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Hrubieszów;
  3. Poprzez przesłanie na adres e-mail budzetobywatelski@miasto.hrubieszow.pl wypełnionej zeskanowanej karty do głosowania.

KARTY DO GŁOSOWANIA SĄ DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W SZKOLE

 

SP nr 3

Podziel się:
« wstecz