Podziękowania za udział w kweście

Hrubieszów

Reklamy

31.X. i 1.XI. 2010r. w ramach corocznej inicjatywy Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza w Hrubieszowie odbyła się kwesta, mająca na celu wspomóc działania ludzi zaangażowanych w ochronę dziedzictwa narodowego.

W kweście udział wzięło 96 osób:
Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Zbigniew Dolecki wraz z pracownikami Urzędu Miasta, radni Rady Miasta, nauczyciele SP Nr 2, SP Nr 3 i ZS Nr 2, młodzież ZS Nr 1, ZS Nr 2, harcerze, działacze kultury, dyrekcja i pracownicy Muzeum im. St. Staszica w Hrubieszowie, regionaliści TRH, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej, HSM im. St. Staszica, Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” i członkowie prezydium SKRZ.

W ciągu dwóch dni kwestarze zdołali uzbierać 10 tysięcy 40 złotych. Za okazane serce i wsparcie Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza wszystkim nieobojętnym na piękno hrubieszowskiej nekropolii serdecznie dziękuje. Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 1 za udostępnienie lokalu na czas zbiórki przez sześć lat akcji wyrazy uznania i podziękowania składa w imieniu całego komitetu – przewodniczący Włodzimierz Piątkowski.

***

Tekst:
W. Piątkowski