Poważnie i na wesoło w Gimnazjum nr 2

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W jednym dniu, 28 maja 2010 r. odbyły się dwie bardzo ważne imprezy w Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie im. kard. Stefana Wyszyńskiego. Jedna uroczyście, ponieważ był to „Dzień Patrona”, druga bardziej rozrywkowa ponieważ z okazji „Dnia Dziecka”.

***

Dzień Patrona

Jak co roku w dniu śmierci Wielkiego Prymasa Tysiąclecia Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie obchodziło swoje święto – Dzień Patrona. Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie mszą świetą sprawowaną przez Księdza Prałata Andrzeja Puzona. Po mszy uczniowie wraz z nauczycielami udali się do szkoły na uroczystą akademię, przygotowaną na tą okazję przez panie: Annę Witolską, Beatę Krawczuk, Krystynę Kasprzyk i Ewę Flis.

Ponadto po akademii rozstrzygnięto konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie, a także odbył się konkurs wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim.

Zdjęcia »

Dzień Dziecka

„Mierz wysoko na boisku i w życiu – wygrasz swoje marzenia” – to hasło przewodnie obchodzonego w Gimnazjum nr 2 „Dnia Dziecka”, który na stałe zagościł w kalendarzu uroczystości szkolnych.

Program imprezy obejmował konkurencje rekreacyjno – sportowe stanowiące alternatywę wobec patologii, poprzez wdrażanie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.

Jak co roku uczniowie usłyszeli gorące życzenia od Pana Dyrektora w imieniu całego grona pedagogicznego. Rozegrano międzyklasowy turniej koszykówki.

Oto wyniki:
I miejsce – klasa IIIA
II miejsce – klasa IIB
III miejsce – klasa IB

Zwycięzcy na zakończenie rozegrali mecz z nauczycielami. Tym razem wygrali nauczyciele. Wszyscy otrzymali nagrody oraz dyplomy za aktywny udział w 10 jubileuszowej kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ.

Opracowali – Izabela Czerw, Marcin Mróz i mak.

Zdjęcia »