Program wyborczy kandydata na Burmistrza Miasta – Marka Poznańskiego

W niedzielę 9 listopada w centrum Hrubieszowa, kandydat na burmistrza Hrubieszowa, Marek Poznański zaprezentował program wyborczy swojego komitetu. Jak powiedział – stawia na bezpośredni kontakt z wyborcami. Już od kilku dni chodzi razem ze swoimi kandydatami od domu do domu i rozmawia z mieszkańcami naszego miasta.

Reklamy


Kandydat na burmistrza Hrubieszowa zaprezentował również lawetę reklamową, mająca na celu promowanie miasta. Jest to realizacja jednego z punktów programowych komitetu wyborczego Marka Poznańskiego – Nowoczesny Hrubieszów, który ma na celu stworzenie marki naszego miasta „Najdalej na wschód wysuniętego miasta Polski”.  

Już od najbliższego wtorku laweta będzie promować nasze miasto w stolicy województwa, Lublinie. W kolejnych tygodniach laweta ma się pojawić w Warszawie i tam również promować nasze miasto.


***

 

Program Wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Poznańskiego – Nowoczesny Hrubieszów

Kadencja samorządowa 2014-2018


Gospodarka jest najważniejsza

 

• Przygotowanie i uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych

• Ściągnięcie do Hrubieszowa kapitału umożliwiającego stworzenie dużego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją

• Wprowadzenie systemu ulg w podatkach lokalnych dla miejscowych przedsiębiorców i inwestorów zewnętrznych tworzących nowe miejsca pracy

• Podjęcie współpracy z nowymi prężnie działającymi miastami partnerskimi

• Ożywienie współpracy z przygranicznymi obwodami i miastami Ukrainy

• Nawiązanie ścisłej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, ambasadami i konsulatami w celu pozyskania inwestorów i korzystnych kontaktów gospodarczych

• Udzielenie inwestorom ulg w zakupie pod inwestycje nieruchomości, które stanowią własność miasta

• Wykorzystanie potencjału logistycznego LHS i jej stacji przeładunkowej

 

 

Przyjazny Urząd Miasta – Stop Biurokracji!

• Stworzenie zespołu urzędników, przyjaznych i pomocnych petentom

• Burmistrz dostępny i słuchający mieszkańców miasta

• Stworzenie budżetu obywatelskiego – Ty decydujesz na co wydawać wspólne pieniądze

• Zracjonalizowanie wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta i innych jednostek mu podległych

• Likwidacja etatów zastępcy i kierowcy burmistrza

• Stop kolesiostwu – zatrudnianie wyłącznie osób z odpowiednim wykształceniem i kwalifikacjami z naszego miasta

• Przejrzystość wydatków Urzędu Miasta i instytucji mu podległych

• Likwidacja Straży Miejskiej

• Zlecenia dla lokalnych firm, a nie dla ludzi spoza Hrubieszowa

 

 

Przyjazne miasto

 

• Wykonanie niezbędnych robót w celu likwidacji podtopień niektórych części miasta

• Poprawienie stanu technicznego chodników i ulic

• Zracjonalizowanie wydatków ponoszonych na oświetlenie miasta

• Budowa oraz modernizacja dróg miejskich i parkingów w oparciu o wieloletni program

• Budowa przystani kajakowych na rzece Huczwie

• Budowa kąpieliska z prawdziwego zdarzenia na rzece Huczwie

• Budowa otwartego basenu dla małych dzieci na terenie HOSiRu

• Wspieranie kół zainteresowań i klubów sportowych w szkołach, a także na osiedlach

 

 

Promocja, turystyka i kultura

 

• Rozwój współpracy turystycznej z Zamościem, roztoczańskimi gminami turystycznymi i miastami partnerskimi

• Zagospodarowanie i udostępnienie hrubieszowskich podziemi

• Stworzenie marki „Najdalej na wschód wysuniętego miasta Polski”

• Rozwój turystyki religijnej – Sanktuarium Matki Boskiej Sokalskiej i jedyna w Polsce 13-sto kopułowa Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny

• Rozwój turystyki kresowej

• Przywrócenie dawnego wyglądu Sutek – jedyna tego typu zabudowa kresowa w Polsce

• Stworzenie muzeum Bolesława Prusa

• Stworzenie w Hrubieszowie i okolicy oferty dla tzw. turysty weekendowego