Przesunięcie terminu konkursu „Hrubieszowskie wspomnienia sportowe”

Komitet Organizacyjny jubileuszu obchodów „90 lat sportu na Ziemi Hrubieszowskiej 1922 – 2012” jeszcze w czerwcu zaprosił do udziału w konkursie „Hrubieszowskie wspomnienia sportowe”. W związku z tym, że przewidujemy generalne podsumowanie Jubileuszu w grudniu 2012 r. przesuwamy termin nadsyłania prac do 15.11.2012 r. Poniżej regulamin konkursu.

Reklamy

Regulamin konkursu

„Hrubieszowskie wspomnienia sportowe” 

Reklamy

organizowanego w ramach obchodów Jubileuszu

„90 lat sportu na Ziemi Hrubieszowskiej 1922 – 2012”.

 

Organizator

– Komitet Organizacyjny „90 lat sportu na Ziemi Hrubieszowskiej 1922 – 2012”.

– Z ramienia w/w Komitetu Organizacyjnego kol. Łucja Watras.

 

Wsparcie

– samorządy lokalne

– stowarzyszenia sportowe

 

Cel

– Przywołanie z pamięci wydarzeń sportowych związanych z Hrubieszowem i powiatem hrubieszowskim (byłym i aktualnym) dla potomnych.

– Zapoznanie, pogłębienie oraz utrwalenie wiedzy o hrubieszowskim i powiatowym sporcie.

– Zmobilizowanie uczestników wydarzeń sportowych (zawodników, trenerów, nauczycieli wf, sędziów, działaczy, reprezentantów szkół, zakładów pracy, pracowników na rzecz sportu, itp.), rodzin, kibiców, sąsiadów, kolegów, itp. do przypomnienia ciekawych sportowych wydarzeń, ludzi, itp.

– Wyłonienie najlepszych prac w tym zakresie.

– Wypełnienie czasu wolnego.

 

Ocenia

– powołane Jury

 

Regulamin

Uczestnicy konkursu swoje wspomnienia mogą wyrazić w formie:

– opowiadania

– pamiętnika

– wierszy

– piosenek

– albumu ze zdjęciami i ich opisem, wycinkami z gazet, dyplomami, proporczykami, medalami, plakietkami, itp.

– rysunku, obrazu, rzeźby,

– innej

 

Udział

Chętni, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.

 

Przekazywanie prac

Prace należy złożyć do 15 listopada 2012 r. w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Miasta w Hrubieszowie (stary budynek) przy ul. 3 Maja u p. Marka Watrasa lub przesłać (np. formy pisemne) meilem na adres: tecit@prokonto.pl

 

Ogłoszenie wyników

– Podczas uroczystego zakończenia Jubileuszu w grudniu 2012r.

 

Nagrody

– 1,2,3 miejsce – puchary,

– 1-6 miejsce – dyplomy i upominki,

– wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w Jubileuszowym konkursie

– publikacja formy pisemnej lub zdjęciowej na łamach portalach internetowych – za zgodą autora

– ewentualne wykorzystanie opracowań w przyszłej książce o hrubieszowskim sporcie.

 

Inne

– W skład hrubieszowskiego powiatu na przestrzeni lat 1922 – 2012 wchodziły Gminy (rejony): Hrubieszów, Mircze, Dołhobyczów, Werbkowice, Uchanie, Horodło, Trzeszczany, Grabowiec, Miączyn, Dubienka, Białopole, Kryłów, Bełz (obecnie Ukraina), Chłopiatyn, Waręż (obecnie Ukraina), Krystynopol (obecnie Czerwonogród na Ukrainie), miasto Hrubieszów.

 

Organizatorzy

 

Opracowali: Łucja Watras i Marek A. Kitliński