Referendum: Składy miejskiej oraz obwodowych komisji wyborczych

Komisarz Wyborczy w Zamościu powołał i ogłosił składy miejskiej oraz obwodowych komisji wyborczych w Hrubieszowie, które czuwały będą w niedzielę 1 grudnia nad przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta Tadeusza Garaja.

Reklamy

W składy komisji wchodzą przedstawiciele zarówno Burmistrza Miasta, jak i radnych wnoszących o przeprowadzenie referendum:

Miejskia Komisja Wyborcza – 5 pozycji to osoby oddelegowane przez radnych miejskich, 5 – to osoby wytypowane do komisji przez Burmistrza Miasta,

Obwodowe Komisje Wyborcze – 4 osoby z listy oddelegowali radni, 4 – Burmistrz Miasta.

 

Składy miejskiej i obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum w Hrubieszowie:

 

 

Inne informacje na temat referendum:

Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Hrubieszów przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 1 grudnia 2013 r.

Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrz Miasta Hrubieszowa
Treść pytania – Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Tadeusza Garaja Burmistrza Miasta Hrubieszów przed upływem kadencji?
Liczba osób, które wzięły udział w wyborach – 5 526
Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne – 3 316