Równe traktowanie dla osób samozatrudnionych

Bruksela

Reklamy

Parlament Europejski zatwierdził wczoraj nowe rozwiązania prawne, dzięki którym możliwe będzie zniesienie różnic w traktowaniu samozatrudnionych kobiet i mężczyzn oraz zapewnienie świadczeń socjalnych także ich partnerom.

Posłowie przegłosowali uregulowania zgodnie, z którymi państwa członkowskie będą musiały zagwarantować co najmniej 14-tygodniowy urlop macierzyński kobietom prowadzącym własną firmę oraz partnerkom osób, które takie firmy prowadzą.

– To bardzo ważne dla Polski szczególnie w czasach, gdy rośnie bezrobocie. Mam nadzieję, że nowe uregulowania zachęcą więcej kobiet do otwierania własnych firm. Naszą siłą są bowiem małe i średnie przedsiębiorstwa, a nowe zapisy wyrównują szanse kobiet na tym rynku – skomentowała wynik głosowania Lena Kolarska-Bobińska, która zabrała głos w czasie dyskusji w Parlamencie Europejskim.

– Ważny jest też społeczny wymiar nowych uregulowań. Ułatwiają one godzenie pracy z macierzyństwem. Chronią wartość, jaką jest rodzina. Takie równouprawnienie kobiet sprzyja również ich rozwojowi zawodowemu. Wiele kobiet w biznesie dostrzegają szansę na realizację swoich aspiracji. W polityce karierę kobiet ograniczają stereotypy, a zakładając własną firmę kobiety same decydują o swojej przyszłości, mogą wykazywać się inicjatywę i umiejętnościami – dodała. Lena Kolarska-Bobińska w czasie debaty w Strasburgu stwierdziła, że potrzebny jest teraz kolejny krok.

– Kolejnym krokiem powinno być uznanie pracy w domu za formę zatrudnienia objętą zabezpieczeniem emerytalnym i ubezpieczeniem zdrowotnym. Jej zdaniem byłoby to kluczowe dla wprowadzenia kompleksowej polityki rodzinnej we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w szczególności w Polsce.

Info:
BIURO POSELSKIE POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
PROF. LENY KOLARSKIEJ-BOBIŃSKIEJ