Staszic: Matylda Ślażyńska laureatką Programu Stypendialnego Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska

Uczennica hrubieszowskiego Staszica Matylda Ślażyńska, została laureatką Programu Stypendialnego „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska” dla młodzieży i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego.

Reklamy

 

Matylda Ślażyńska, uczennica klasy IIIB I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie odebrała z rąk Pani Teresy Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty, Pani Moniki Żur – Dyrektora zamojskiej Delegatury Kuratora Oświaty w Lublinie, Pani Barbary Krawczyk – Starszego wizytatora zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie tytuł: „Lider wiedzy i ochrony środowiska – stypendysta WFOŚiGW w Lublinie” oraz stypendium – nagrodę.

Gala wręczenia nagród odbyła się 4 grudnia 2019 roku w Centrum Kultury Filmowej w Zamościu. Na wydarzenie zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przybyli uczestnicy programu stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony środowiska” – uczniowie liceów ogólnokształcących oraz techników z 35 szkół województwa lubelskiego, nauczyciele współpracujący z uczniami przy realizacji określonych w programie zadań i zaproszeni goście.

Matylda, by uzyskać tytuł Lidera oraz stypendium – nagrodę wykonała w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 15 października 2019 r. szereg zadań i tym samym spełniła założenia programu. Matylda wykazuje niezwykłą pasję przyrodnika. Jest świadoma tego, co chce osiągnąć i konsekwentnie dąży do celu, w czym wspiera ją wychowawczyni a zarazem doświadczona nauczycielka biologii, p. Marta Krupa.

W czasie nauki w staszicowskim gimnazjum i liceum brała aktywny udział w wydarzeniach organizowanych w szkole oraz w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Matylda Ślażyńska została także wyróżniona Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego. Matylda jest również zaangażowana społecznie – systematycznie bierze udział w akcjach Szkolnego Koła Wolontariatu i działaniach Samorządu Szkolnego. Proekologiczna postawa uczennicy przyczynia się do promocji naszej szkoły i miasta w środowisku lokalnym. Matylda stale inspiruje młodzież do podejmowania własnych przedsięwzięć naukowych i rozwijania kreatywności.

W czasie realizacji programu stypendialnego uczennica uczestniczyła w etapie okręgowym XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz w Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej „Formy i elementy ochrony przyrody w powiecie hrubieszowskim”. Przygotowała autorską ścieżkę przyrodniczą z wykorzystaniem form ochrony przyrody i gatunków chronionych oraz zaplanowała jej przebieg w terenie o długości 2,5 km i wdrażała projekt tej ścieżki poza własną szkołą na spotkaniach Kół Gospodyń wiejskich dzięki niezwykle sugestywnej i pełnej pasji prezentacji multimedialnej.

Matylda przeprowadziła 9 obserwacji fenologicznych roślinności naszej rzeki. Obserwacje fenologiczne prowadziła na stanowiskach referencyjnych, czyli uznanych za wzorcowe pod względem warunków siedliskowych, w których występują silne populacje gatunku. 

Matylda Ślażyńska jest czynną działaczką Szkolnego Koła LOP, w związku z tym przeprowadziła prelekcję dla klas pierwszych Staszica, pt.: „Na ratunek wróblom”, w czasie której zachęciła uczniów do włączenia się w projekt i podjęcia działań w kierunku ochrony czynnej wróbla. Uczniowie szkoły bardzo chętnie przystąpili do realizacji pomysłu. Dzięki temu pozyskano 19 budek lęgowych przeznaczonych dla wróbli. 

Z inicjatywy uczennicy, z pomocą konserwatora szkoły młodzież zainstalowała 3 budki na terenie szkoły, ( ponieważ tylko tyle drzew na terenie szkoły zapewniało dogodne warunki do gniazdowania). Pozostałe budki lęgowe, Matylda wraz z członkami Szkolnego Koła LOP przekazała administratorowi parku linowego i terenów rekreacyjnych przy ośrodku HOSiR w Hrubieszowie. Uczniowie uczestniczyli w montażu budek lęgowych.

Była koordynatorem szkolnej akcji sprzątania świata „Posprzątajmy sobie w głowach, by nie śmiecić więcej”. Rola Matyldy polegała na zapoznaniu się z hasłem tegorocznej akcji, dostępnymi materiałami oraz terenem wyznaczonym przez Urząd Miasta Hrubieszowa dla naszej szkoły. Uczennica zaplanowała całe wydarzenie, zadbała o odpowiednie poinformowanie kolegów, dzięki czemu akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

W czerwcu 2019 roku, Matylda zorganizowała spotkanie w Ośrodku Ochrony Żółwia Błotnego Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie, w którym uczestniczyli uczniowie klas biologicznych. Matylda Ślażyńska zebrała materiały o Programie Priorytetowym Czyste Powietrze, po czym wykonała projekt graficzny ulotki. Następnie w czasie spotkań z rodzicami na terenie I LO w Hrubieszowie, przekazała ulotki zaintresowanym osobom. Wśród odbiorców byli mieszkańcy gminy: Hrubieszów, Mircze, Horodło, Werbkowice i Uchanie.

W celu realizacji zadania „Przygotowanie opracowania dotyczącego gminnych / miejskich programów / projektów związanych z ochroną środowiska” Matylda gromadziła wszelkie dostępne informacje na temat gminnych i miejskich programów oraz projektów związanych z ochroną środowiska. Doskonałym źródłem informacji jest strona Urzędu Miasta Hrubieszowa, Gminy Hrubieszów oraz Starostwa Powiatowego.

Kolejnym krokiem było wybranie interesującego ją projektu, pt.: „Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Błoni Nadbużańskich”, którego celem było zwiększenie dostępności turystycznej obszarów miejscowości Gródek, Czumów i Teptiuków. Jedno z zadań polegało na przygotowaniu mini ogrodu przydomowego z roślinami miododajnymi dla pszczół. Uczennica chętnie realizowała zadanie. Bardzo się zaangażowała w przygotowanie stanowiska, rzetelnie analizowała literaturę, bardzo starannie wykonała nasadzenia oraz sumiennie opiekowała się stanowiskiem, a do wielu działań zaangażowała też przyjaciół i rodzinę.

Gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia w postaci stypendium i życzymy dalszych sukcesów oraz rozwijania pasji i poszerzania wiedzy na dalszych etapach edukacji.

 

info i fot. LO Staszic

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Małgorzata Pitus finalistką programu „Jestem liderką”

WIADOMOŚCI – Gabriela Jarosz w półfinale Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego. Głosujmy na hrubieszowiankę!

SPORT – Ogólniak liderem HLK