Trzeźwo przez życie

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie w dniach 31.05 – 02.06.2010 odbyło się seminarium dla młodzieży z powiatu hrubieszowskiego „Trzeźwo przez Życie” w ramach projektu „Pozaszkolne programy dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich i małych miast”.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Hrubieszowski w partnerstwie z Powiatową Biblioteką Publiczną im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie i Komendą Powiatową Policji w Hrubieszowie, Strażą Graniczną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Centrum Wolontariatu w Lublinie i Szkolnemu Klubowi Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie przy wsparciu finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Program szkolenia obejmował 18 godzin wykładów i warsztatów pod nazwą:
· Dziękuję, nie – wybieram wolność. Narkomania, alkoholizm i inne zagrożenia i patologie wśród młodzieży. Efektywne techniki odmawiania w sytuacji nacisku grupy rówieśniczej.
· Krzyczeć, bić, niszczyć. Przemoc i marginalizacja w szkole. Jak przeciwdziałać agresji wśród młodzieży.
· Odpowiedzialność karna młodzieży w świetle obowiązującego prawa. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
· Żyję Bez Ryzyka. Profilaktyka HIV i AIDS
· Za granicę w zgodzie z prawem. Transgraniczna prewencja kryminalna.
· Pies na służbie człowieka, pomoc na czterech łapach.
· Zasady bezpieczeństwa i posługiwania się bronią pneumatyczną. Zawody strzeleckie.
· Dlaczego warto być wolontariuszem. Idea i zasady wolontariatu.
· Wolontariat- świadome pomaganie. Dobre praktyki.

W szkoleniu uczestniczyła młodzież ze wszystkich hrubieszowskich zespołów szkół oraz Zespół Szkół w Turkowicach i Zespół Szkół w Dołhobyczowie.

Relacja uczestników seminarium Patrycji, Pauliny i Diany:

Pierwszy dzień szkolenia rozpoczął się uroczystym otwarciem i zapoznaniem z programem i zasadami szkolenia przez panią Ewę Dragan – Szkodzińską. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie z panią psycholog Justyną Szeląg. Rozmawialiśmy o narkomanii, alkoholizmie, zaufaniu i integracji. Pani psycholog prowadziła z nami treningi interpersonalne i ćwiczenia komunikacyjne, które spoiły ze sobą grupę uczestników szkolenia i pozwoliły zawrzeć nowe znajomości. Atrakcją szkolenia był wyszkolony pies policyjny. Następnie rozmawialiśmy o rasach psów, które nadają się na psy policyjne. Kolejne spotkanie było z panem policjantem Pawłem Łuką, który zapoznał nas z przepisami prawnymi oraz z odpowiedzialnością karną młodzieży, pokazał policyjny sprzęt, przeprowadził doświadczenia na alkomacie. Pan Hajkiewicz ze Straży Miejskiej przedstawił nam statystyki osób uzależnionych od alkoholu, wskazał miejsca gdzie jest to zabronione i jakie niesie konsekwencje.

Drugi dzień szkolenia, rozpoczął się od prelekcji pani Sylwii Sarzyńskiej o antykoncepcji, profilaktyce HIV i chorobach AIDS. Następnie pojechaliśmy do Straży Granicznej, gdzie odbyła się pogadanka na temat przekraczania granicy oraz odpowiedzialności związanej z różnymi przemytami. Następnie zwiedzaliśmy obiekty i na strzelnicy ćwiczyliśmy swoje umiejętności w strzelaniu z broni pneumatycznej. Po krótkim treningu odbył się konkurs strzelniczy i tu emocje sięgały szczytu. Po konkursie mieliśmy okazje na poznanie psów, które są szkolone na wykrywanie przemycanych narkotyków i ludzi. Psy okazały się niewiarygodnie łagodne i mogliśmy się z nimi pobawić. Po powrocie pani Ewa Dragan – Szkodzińska zapoznała nas z ankietą na temat bezpieczeństwa w szkole oraz poza nią.

Trzeci dzień szkolenia rozpoczął się prelekcją i pokazem z pierwszej pomocy prowadzoną przez Pana Piotra Sendeckiego ze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Następnie odbyły się ćwiczenia z pierwszej pomocy. Każdy mógł wykazać się umiejętnościami zdobytymi podczas tego treningu. Kolejnym gościem szkolenia była Pani Katarzyna Braun z Centrum Wolontariatu w Lublinie, która opowiadała nam o wolontariacie, pokazała filmy i zachęcała do szerszego działania na rzecz drugiego człowieka. Pani Katarzyna Braun uzmysłowiła nam, że zawsze możemy pomóc. Liczy się bezinteresowność i wysiłek jaki wkładamy w pomoc dla innych jednostek. Pani K. Braun powiedziała, że: wolontariat jest bardzo ważny w kształtowaniu jednostkowej osobowości młodego człowieka, ponieważ uczy wrażliwości na drugiego człowieka, daje możliwość oderwania się od monotonii codziennego życia. Daje też większe poczucie sensu i wartości własnego życia. Pomaga młodemu człowiekowi wznieść się ponad problemy i ograniczenia. Podwyższa wartościowość człowieka niosącego pomoc. Następnie Pani Beata Tomaszczuk wraz z wolontariuszami Zespołu Szkól nr 1 ( my i nasze koleżanki) mówiłyśmy o tym, co robimy w naszym środowisku lokalnym, jakie są nasze działania wolontarystyczne, skąd się biorą nasze pomysły, co chcielibyśmy jeszcze zrobić i to, co najważniejsze, że praca w wolontariacie w Szkolnym Klubie Wolontariatu stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę rozwoju, pozwala na doskonalenie posiadanych umiejętności, przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni. Najważniejsze jednak, że stwarza poczucia sensu życia i satysfakcję z pomagania innym. Jest również szansą na ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu. Mamy nadzieję, że naszymi pomysłami i działaniem „zaraziliśmy” koleżanki i kolegów innych szkół uczestniczących w szkoleniu.

Zdanie Pauliny – wolontariuszki SKW: wolontariusze bezinteresownie dają siebie innym, a radość, którą czerpiemy z dawania, dodaje skrzydeł w życiu i może być przykładem, dla innych rówieśników – jak żyć. Bo pozytywne wzorce przyciągają, uczą, rozbudzają serca i wrażliwość są przykładem do naśladownictwa.

Zakończenie szkolenia odbyło się w formie uroczystej, Pan Zdzisław Kosakowski prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Hrubieszowski przedstawił sprawozdanie i podsumował szkolenie. Następnie wręczano dyplomy, nagrody i podziękowania uczestnikom szkolenia oraz nagrodzono zwycięzców konkursu strzelniczego. Na koniec wszyscy mogli podziwiać przepięknie udekorowany stół z potrawami i oczywiście posmakować dań przygotowanych przez technikum gastronomiczne Zespołu Szkół rr 1 w Hrubieszowie.

Beata Tomaszczuk / wolontariusze ZSnr1

zobacz zdjęcia »