Wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod budowę Hali Sportowej w Zespole Szkół Nr 3

Hrubieszów

Reklamy

W piątek, 25 czerwca 2010 roku, w dniu zakończenia roku szkolnego podpisano i wmurowano Akt Erekcyjny pod budowę Hali Sportowej w Zespole Szkół Nr 3 im. T. Kościuszki w Hrubieszowie.

I tak oto wszyscy przeżywaliśmy chwile niezwykle radosne, bo z sukcesem żegnaliśmy stary rok szkolny, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia odbierane przez uczniów za osiągnięcia w nauce, pracę społeczną, udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz cieszyliśmy się, że spełniły się nasze marzenia – będziemy mieć nowoczesną halę sportową.

Pan Dyrektor Dariusz Szadowski przywitał przybyłych na tę uroczystość gości, którzy swoją życzliwością i zaangażowaniem przyczynili się do realizacji tej ważnej inwestycji. Wśród nich byli: Starosta Powiatu Hrubieszowskiego Pan Józef Kuropatwa, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Andrzej Barczuk, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego Pan Dariusz Czujkowski, Dziekan Dekanatu Hrubieszów Północ, Proboszcz Parafii MBNP, Ksiądz Prałat Andrzej Puzon, Przewodniczący Rady Rodziców Pan Piotr Szkalej. Płynęły słowa podziękowania i uznania za determinację i doskonałą pracę, jaką wykonano, aby doprowadzić do realizacji tego ważnego dla szkoły, powiatu i miasta projektu.

Pan Dyrektor odczytał treść aktu erekcyjnego, który później umieszczono w mosiężnej tubie. Znalazły się w niej także informacje o szkole oraz aktualne zdjęcia. Akt erekcyjny, na wieczną rzeczy pamiątkę, został poświęcony przez Księdza Prałata Andrzeja Puzona i umieszczony w fundamentach Hali Sportowej w Zespole Szkół Nr 3 przy ulicy Żeromskiego 11.

Zanim dokument trafił na miejsce przeznaczenia został podpisany przez przedstawicieli władz samorządowych: Starostę Powiatu Hrubieszowskiego Józefa Kuropatwę, Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Barczuka, Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Dariusza Czujkowskiego. Pod Aktem podpisali się również: Dyrektor szkoły Dariusz Szadowski, Ksiądz Prałat Andrzej Puzon, przyjaciel naszej szkoły, życzliwy nam i zawsze nas wspierający oraz Przewodniczący Rady Rodziców Piotr Szkalej, reprezentująca Samorząd Szkolny Iga Wójtowicz.

Świadkami tej uroczystości było także Grono Pedagogiczne i cała nasza społeczność uczniowska.

Jest naszą intencją, aby hala sportowa służyła dobrze uczniom i przyniosła możliwości osiągania jeszcze większych sukcesów oraz odkrycia wielu sportowych talentów. Niech stanie się to widocznym znakiem na przyszłość, że na pewno można i warto w nas inwestować.

Jesteśmy wdzięczni wielu życzliwym naszej szkole ludziom, dzięki ich przyjaznej dłoni i dobrej woli mamy dzisiaj co świętować.

AKT EREKCYJNY »

Info i foto:
ZS nr 3 w Hrubieszowie

Zdjęcia »