Wstrzymane widzenia i nabożeństwa w hrubieszowskim zakładzie karnym

Od dnia 23 marca 2020 r., na terenie Zakładu Karnego w Hrubieszowie wstrzymane zostały widzenia więźniów, odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

Reklamy

 

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia tym wirusem oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, począwszy od dnia 23 marca 2020 r. od godziny 15:30, na terenie Zakładu Karnego w Hrubieszowie na okres 7 dni, wstrzymane zostały: zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej, udzielanie osadzonym widzeń oraz odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

Jak informuje kierownictwo hrubieszowskiej placówki – ograniczenia są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych, i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Zakład Karny w Hrubieszowie zapewnia, że podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

info: ZK w Hrubieszowie