Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym

Gustaw Mędrek – uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”, którego organizatorami są: Komendant Główny PSP oraz Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

Reklamy

Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie mł.bryg. Piotr Kierepka w uroczysty sposób wręczył dziś nagrodę Panu Gustawowi Mędrkowi. Wręczenie dyplomu i nagrody Komendanta Głównego PSP (odtwarzacza multimedialnego) odbyło się wobec całej zmiany Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.

Eliminacje centralne odbyły się w dniu 16 czerwca 2010 r. w siedzibie Komendy Głównej PSP. W skład komisji, oprócz przedstawicieli Wydziału Informacji i Promocji oraz pracowników Komendy Głównej PSP, weszły nauczycielki plastyki i sztuki ze Szkoły Podstawowej im. J. Matejki oraz Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie.

Konkurs promuje i poszerza wiedzę na temat działalności służb ratowniczych (szczególnie straży pożarnej), uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków, pożarów, klęsk żywiołowych. Popularyzuje też zasady i możliwie skuteczne umiejętności bezpiecznego zachowania w przypadku występowania zagrożeń, pomaga kształtować właściwe postawy oraz poprawia świadomość zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń nie tylko w najbliższym otoczeniu.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy podzieleni są na trzy grupy wiekowe (I grupa 6-8 lat, II grupa 9-12 lat, III grupa 13-16 lat) oraz do uczniów szkół specjalnych, wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej (bez ograniczeń wiekowych). Dopuszczalna technika prac to rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie (format A4-A2).

W każdej z czterech grup konkursowych Komisja Centralna wyłoniła po trzy najlepsze pod względem artystycznym oraz najbardziej odpowiadające tematowi prace plastyczne. Wyróżniła również dodatkowo cztery osoby.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu z woj. lubelskiego:

W kategorii II – wiek 9-12 lat
I miejsce – Antoni KOŁODZIEJEK, Szkoła Podstawowa nr 23 w Lublinie, 11 lat
II miejsce – Gabriela FUDALA, Szkoła Podstawowa w Maciejowie Starym, gm. Wysokie, powiat lubelski, 12 lat
III miejsce – Izabela HALCZUK, Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie, 11 lat

Nagrody laureatom konkursu wręczył Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Tadeusz Dołgań podczas Wojewódzkiej Inauguracji roku szkolnego 2010/2011.

Wyróżnienie otrzymał:
Gustaw MĘDREK, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie.

Galeria nagrodzonych prac znajduje się na stronie: www.straz.gov.pl w zakładce konkursy.

***

Źródło: Komenda Główna PSP
Foto: KP PSP w Hrubieszowie