XXXVI sesja Rady Powiatu

Hrubieszów

Reklamy

W dniu 3 sierpnia 2010 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się XXXVI sesja Rady Powiatu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2010 r.

5.Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Powiatu Hrubieszowskiego na okręgi wyborcze.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zakończenie obrad.