LubieHrubie.pl » Wiadomości

A A A

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1  - FOTO

Dodał: may

Data dodania: 2019-06-23

19 czerwca 2019 roku świadectwa z rąk swoich wychowawców odebrali uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Reklama

 

Mija właśnie kolejny rok szkolny wytężonej pracy dydaktyczno - wychowawczej, który obfitował w wiele ciekawych działań. Za nami udział w projekcie "Kompetentni na rynku pracy - dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie do potrzeb współczesnego rynku pracy”, różnorodne konkursy przedmiotowe, organizacja i udział w wielu inicjatywach kulturalnych, artystycznych i sportowych, wycieczki oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

Podejmowane przez nauczycieli naszej szkoły działania pomagają lepiej przyswoić wiedzę i kształcić umiejętności niezbędne podczas egzaminów maturalnych oraz z kwalifikacji, ale też rozwijają zainteresowania młodzieży i urozmaicają życie szkolne.

19 czerwca 2019 roku świadectwa z rąk swoich wychowawców odebrali uczniowie naszej szkoły. Niezmiennie staramy się nagradzać tych najlepszych. Blisko 50-ciu uczniów otrzymało nagrody książkowe – m.in.: za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorowe i bardzo dobre zachowanie, pracę na rzecz szkoły, środowiska, bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi, działalność artystyczną, pracę w agendach szkolnych czy czytelnictwo, potwierdzając tym samym, że uczniowie Technikum i Szkoły branżowej także mają pasje. Statuetki otrzymali również młodzi sportowcy.

Pan Marek Kozielewicz - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, wraz z wychowawcami, wręczył wyróżnienia i nagrody dla uczniów. Najwyższą średnią ocen w Technikum uzyskała Natalia Paulina Usowska - uczennica klasy II, która kształci się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (średnia ocen - 5.0, wzorowe zachowanie) i to Natalia będzie Stypendystką Prezesa Rady Ministrów w przyszłym roku szkolnym.

Wśród nagród były także dwa jednorazowe stypendia, które zgodnie z wolą śp. Pani Marii Stary-Rożańskiej, córką Pana Zdzisława Starego, jednego z dyrektorów szkoły, trafiają do najzdolniejszych i najaktywniejszych w życiu szkolnym uczniów. W tym roku szkolnym otrzymały je: Dominika Krzaczkowska - uczennica III klasy Technikum, kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Kinga Wiktoria Kisielewska – uczennica II klasy Szkoły Branżowej I stopnia, zdobywająca wiedzę i kwalifikacje w zawodzie kucharz.

Samorząd Uczniowski wręczył też nagrody za najwyższą frekwencję.

Dodatkowo, ubezpieczyciel - firma Gothaer ufundowała jednorazowe stypendium, które szkolna komisja postanowiła przekazać Kindze Wiktorii Kisielewskiej.

Część rodziców otrzymała także listy gratulacyjne za wzorowe wychowywanie swoich dzieci.

Dyrektor szkoły przypomniał także o różnorodnych działaniach, które podejmowane były w roku szkolnym 2018/2019, a także w imieniu Pana Dariusza Piontkowskiego - Ministra Edukacji Narodowej, Pani Teresy Misiuk - Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Pani Maryli Symczuk – Starosty Hrubieszowskiego i własnym, przekazał wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom oraz pracownikom szkoły podziękowanie za solidną pracę i zaangażowanie w roku szkolnym 2018/2019 oraz złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia i dobrego wypoczynku.

My również życzymy wszystkim słonecznych, ale i bezpiecznych wakacji, interesujących podróży oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

 

Redakcja / Foto: Jakub Lisiewicz

Podziel się:
« wstecz

GALERIA: