Zaproszenie na warsztaty

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Burmistrz Miasta Hrubieszowa zaprasza na spotkanie organizowane w ramach konsultacji społecznych opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszów.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Hrubieszowie we wtorek dnia 6 lipca 2010 roku w godzinach 11.00–16.00. Jego wyniki będą stanowiły element aktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz uzasadnienie dla ubiegania się o środki pomocowe na realizację projektów.

Aktywny udział w konsultacjach pozwoli na przygotowanie programu działań rewitalizacyjnych bardziej dopasowanego do potrzeb i oczekiwań, zarówno samych mieszkańców, jak również wszystkich innych beneficjentów uprawnionych do ubiegania się ośrodki pomocowe z UE.

Warsztaty rewitalizacyjne będą miały charakter otwartej dyskusji dotyczącej poszczególnych obszarów życia społecznego i gospodarczego na terenie miasta. Ich celem będzie analiza mocnych i słabych stron miasta oraz wskazanie szans i kierunków na dalszy jej rozwój.

Warsztaty poprowadzą konsultanci firmy EKO-GEO Consulting, którzy przedstawią również możliwości korzystania z dofinansowania inwestycji w ramach Unii Europejskiej. Osoby prowadzące: Joanna Biłyk, Tomasz Bartnicki.

W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z Panią Anną Sydoruk – Naczelnikiem Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Hrubieszowie, tel. (84) 696 2504 wewn. 53 lub Panią Joanną Biłyk EKO-GEO Consulting, tel. (81) 532 80 74.

(-) Zbigniew Dolecki
Burmistrz Miasta Hrubieszowa