ZS nr 1: Jak ustrzec się przed mandatem?

Jakie błędy najczęściej popełniają młodzi kierowcy? Kiedy możemy stracić prawo jazdy? Jak reagować na znaki i sygnały wydawane przez kierującego ruchem drogowym? Co zrobić w przypadku awarii pojazdu?

Reklamy

 

Na te i wiele innych pytań zadawanych przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie odpowiadali funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Hrubieszowie: Aspirant sztabowy – Pan Mariusz Klimkowski oraz starszy aspirant – Pan Sławomir Rutkowski, którzy przypominali uczniom II klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej przepisy ruchu drogowego oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

Wymienili służby, które mają uprawnienia do kontroli kierowców oraz przybliżyli młodzieży to, jak powinien zachować się kierowca podczas takiej kontroli. Omówili także taryfikator mandatów.

W spotkaniu, które odbyło się 25 maja, wzięli udział uczniowie klas: II ta, II tb, II tc, II td, II te, II a i II b Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

 

 

Józef Dyniec / ZS nr 1