REKLAMA

C3 Krasnopolski

LubieHrubie.pl » Zapowiedzi

A A A

Eliminacje XII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla gimnazjalistów "Przebudzeni do życia"

Dodał: may

Data dodania: 2018-02-10

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie ogłasza eliminacje województwa lubelskiego XII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla gimnazjalistów „Przebudzeni do życia”.

Reklama

 

W tej tegorocznej edycji konkursu biorą udział uczniowie II i III KLASY GIMNAZJUM oraz uczniowie VII KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

 

1. Celem konkursu:

- prezentowanie najcenniejszych dzieł literatury polskiej i powszechnej ze szczególnym uwzględnieniem utworów pozwalających młodzieży na wyartykułowanie jej stosunku do siebie i do świata;

- konfrontacja dokonań w dziedzinie sztuki mówienia oraz doskonalenie warsztatu recytatorów.

 

2. W eliminacjach biorą uczniowie II i III gimnazjum  oraz uczniowie VII klasy szkoły podstawowej z terenu powiatu.

 

3. Młodzież prezentuje dwa utwory literackie:

    -  wiersz,

    -  fragment prozy.

 

4. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

 

5. Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:

     - dobór repertuaru

     - interpretacja tekstu

      - kultura słowa

     -ogólny wyraz artystyczny.

 

***

 

Eliminacje dla Powiatu Hrubieszowskiego

 

Do Turnieju Wojewódzkiego przyjęci będą tylko recytatorzy wytypowani w eliminacjach powiatowych.

 

***

 

Ogłoszenia dla powiatu hrubieszowskiego:

 

Organizator: Hrubieszowski Dom Kultury, 22-500 Hrubieszów u. 3 Maja 7

Termin  zgłoszeń: do 22 marca 2018

 

Termin eliminacji  powiatowych 27 marca 2018 r. w HDK, karty wypełnione pismem drukowanym należy dostarczyć lub przesłać na adres Hrubieszowskiego Domu Kultury: 22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 7 do 22 marca 2018 r.

1. Do Turnieju Wojewódzkiego w Lublinie przyjęci będą tylko recytatorzy wytypowani w eliminacjach powiatowych. ( po 1 osobie z każdego powiatu - 1 nagroda ).

2. Organizatorzy turniejów powiatowych mają ponadto prawo przyznać dowolną  ilość II nagród i wyróżnień ( bez nominacji do Turnieju Wojewódzkiego ). Turnieje powiatowe powinny odbyć się do 06 kwietnia 2018 r., a karty nominowanych przesłane do 16 kwietnia na adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, lub fax: 81 532 37 75

3.Turniej Wojewódzki odbędzie się 16 kwietnia 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie. Osoby nominowane do udziału w Turnieju Wojewódzkim szczegóły znajdą na stronach www.vok.lublin.pl lub u Patryka Pawelca –Instruktora ds. Literatury i Recytacji WOK w Lublinie, tel. 81 532 42 08, - 09, nr wew.18.  Prosimy laureatów turniejów powiatowych o zgłaszanie się w tym terminie do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3.

Regulamin i karta uczestnika w formie papierowej dostępne są w HDK, w formie elektronicznej na stronie: www.wok.lublin.pl. w zakładce: KULTURA ŻYWEGO SŁOWA oraz na stronie HDK: www.hdk.hrubieszow.info

4. Organizator Turnieju Wojewódzkiego:

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

 

UWAGA: Finał Ogólnopolski konkursu odbędzie się w terminie: 18-20 maja 2016 r. w Bielsku-Białej. O szczegółach oraz kwocie akre­dytacji za uczestnika i opiekuna zostaną Państwo poinformowani po­przez pisemne zawiadomienie wysłane pocztą do laureatów etapów powiatowych. Więcej informacji na temat Finału Ogólnopolskiego znajdziecie Państwo na stronie Regionalnego Ośrodka Kultury, Biel­sko-Biała: www.rok.bielsko.pl oraz u Pana Leszka Miłoszewskiego, e-mail: rok@rok.bielsko.pl, tel. 33 822 05 93.

1. Laureaci konkursu otrzymują nagrody oraz wyróżnienia.

2. Przewiduje się nagrodę specjalną – przyznanie tytułu „Przebudzony do życia”.

 

Postanowienia końcowe:

1. Organizatorzy konkursów wojewódzkich zgłaszają nie więcej niż 2 wykonawców poprzez przesłanie protokołu konkursu wojewódzkiego oraz kart uczestnictwa recytatorów i opiekunów

2. Organizatorzy wszystkich etapów nie pokrywają kosztów

 

Szczegółowe informacje:

Hrubieszowski Dom Kultury

ul. 3 Maja 7, 22-500 Hrubieszów

instruktor Ewa Watras /pokój nr 19- I piętro HDK/ pracownia plastyczna, telefon 84 696 26 15.

 


  

KARTA UCZESTNIKA

1. Imię i nazwisko uczestnika

2. Adres zamieszkania, telefon ,e-mail 

3. Reprezentowane województwo

4. Instytucja macierzysta (szkoła, placówka), adres, telefon

5. Utwory przygotowane na konkurs:

a) tytuł

imię i nazwisko autora

imię i nazwisko tłumacza

czas trwania

b) tytuł

imię i nazwisko autora

imię i nazwisko tłumacza

czas trwania

6. Imię i nazwisko instruktora

7. Przewidywana godzina przyjazdu do Bielska – Białe - nie wypełniać

8. Dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa instytucji, adres, NIP) - nie wypełniać

(pieczęć instytucji delegujące)    (pieczęć i podpis dyrektora instytucji delegującej)

 

* PROSIMY O WYPEŁNIENIE KART DRUKOWANYMI LITERAMI                       

                        

Podziel się:
« wstecz