LubieHrubie.pl » Zapowiedzi

A A A

Hrubieszów: Bezpłatna pomoc prawna w Urzędzie Miasta od stycznia 2020 roku

Dodał: mae

Data dodania: 2019-11-25

Od stycznia przyszłego roku w Urzędzie Miasta Hrubieszów prowadzony będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji.

Reklama

 

To efekt wniosku o organizację na terenie Miasta punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku. W ubiegłym miesiącu Burmistrza Miasta Marta Majewska podpisała porozumienie w tej sprawie z Zarządem Powiatu Hrubieszowskiego.

Pomoc prawna realizowana będzie na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294). Oferta pomocy skierowana będzie do osób niezamożnych, z bardzo prostą metodą weryfikacji uprawnień - przez złożenie oświadczenia.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie się mieścił w budynku Urzędu Miasta Hrubieszów, przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie w Sali konferencyjnej Urzędu w każdy dzień roboczy:

  • poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godz. 8:00 do 12:00,
  • w środy od godz. 15:00 do 19:00.

W ramach bezpłatnej pomocy prawnej będzie można liczyć na poinformowanie o aktualnym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Zgodnie z ustawą prawnik powinien też wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego oraz może sporządzić projekt pisma, z wyłączeniem jednak pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu przed sądem administracyjnym. Możliwe jest także sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Prawnik poinformuje także o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. Bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Warunkiem uzyskania pomocy będzie złożenie stosownego oświadczenia. Wymagane są również wcześniejsze zapisy telefoniczne.

 

***

 

Przypominamy, że w bieżącym roku nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest na terenie gminy Trzeszczany (w Urzędzie Gminy i Ośrodku Kultury) oraz w Urzędzie Gminy Mircze, a nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy prawnej w 2019 roku znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Informację o zasadach udzielania pomocy w 2020 roku przekażemy niezwłocznie po podaniu jej przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

 

info: UM Hrubieszów

Podziel się:
« wstecz