REKLAMA

C3 Carmax 1

LubieHrubie.pl » Zapowiedzi

A A A

Hrubieszów: Zapraszamy do udziału w Konkursie Wiedzy o Rosji

Dodał: may

Data dodania: 2018-02-01

Zapraszamy do udziału w Konkursie Wiedzy o Rosji dla klas VII Szkół Podstawowych, który odbędzie się w dniu 15 marca 2018 w hrubieszowskim Staszicu.

Reklama

 

Regulamin VIII

Konkursu Wiedzy o Rosji dla klas VII Szkół Podstawowych

 

I. Organizator:

- Stowarzyszenie Edukacyjne "Razem" w Hrubieszowie i Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

Ia. Współorganizator:

- ZS nr 2 im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

 

II. Cele konkursu:

- popularyzacja języka rosyjskiego,

- zachęcenie uczniów do nauki języka rosyjskiego

- wyłonienie uczniów najlepiej posługujących się znajomością języka rosyjskiego

- budzenie szacunku dla kultury rosyjskiej,

- rozbudzanie zainteresowań Rosją,

- budzenie zainteresowań i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów

- uczenie tolerancji i wzajemnego szacunku

 

III. Termin i miejsce konkursu:

W dniu 15 marca 2018 roku w godz. 9 - 12.00 w ZS nr 2 w Hrubieszowie przy ul. 3 Maja.

 

IV. Termin zgłoszenia: do 8 marca 2018 roku w ZS nr 2 w Hrubieszowie i mailowo na: wojciechantoniuk@o2.pl Wojciech Antoniuk tel. 663 779 543.

 

V. Uczestnicy konkursu:

W konkursie udział biorą uczniowie szkół podstawowych z klas VII z terenu miasta, powiatu hrubieszowskiego zgłoszeni w drużynach 5 osobowych, które najpierw rozwiązują test, a potem biorą udział w prezentacji. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych szczególnie zainteresowanych językiem rosyjskim wykazujących się umiejętnościami i wiedzą wynikającą ze znajomości ogólnej z języka rosyjskiego.

 

VI. Sposób przeprowadzenia konkursu:

* I część - test składający się z 24 pytań. Czas pisania - 36 minut. Test rozwiązywany będzie przez 3 uczniów indywidualnie. Uzyskane punkty zostaną zsumowane jako całość dla każdej drużyny z każdej szkoły.

* II część - prezentacja stroju ilustrującego dowolną epokę w Rosji lub znaną postać, można wykorzystać fragmenty z utworów znanych pisarzy Rosji lub przygotować wystąpienie autorskie po rosyjsku lub po polsku. Czas trwania prezentacji nie dłuższy niż 10 minut.

* III część - prezentacja multimedialna o Rosji z narratorem po rosyjsku lub po polsku, w której można przedstawić dowolną panoramę wybranej dziedziny np. miasta, zabytki, góry, poczet pisarzy, piosenkarzy, naukowców, sportowców, kosmonautów itp. Czas trwania prezentacji nie dłuższy niż 5 minut.

 

VII.Zasady punktacji:

1. Rozwiązanie testu - maksymalnie 24 pkt. Zespół szkoły może uzyskać maksymalnie 72 pkt.

2. Prezentacja stroju lub postaci oraz opis - maksymalnie 45 pkt.

Kryteria oceniania prezentacji stroju:

zgodność stroju z epoką - 3 pkt.

atrakcyjność prezentacji - 3 pkt.

estetyka wykonania stroju - 3 pkt.

Każdy z 5 jurorów ma do przyznania po 9 pkt.

3. Prezentacja multimedialna - maksymalnie 30 pkt.

Każdy z 5 jurorów ma do przyznania po 6 pkt.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zasad punktacji.

 

VIII.Literatura:

1. Echo 1, 2 i 3, wydawnictwo WSiP, B. Gawęcka-Ajchel, Alina Zelesik.

2. Wremena 1,2 i 3 wydawnictwo WSiP, E. Chamrajewa, R. Broniarz

 

IX. Skład komisji:

2 osoby ze Stowarzyszenia Edukacyjnego Razem w Hrubieszowie, 1 osoba z Urzędu Miasta w Hrubieszowie, 2 osoby z ZS nr 2 w Hrubieszowie.

 

X. Nagrody i upominki zostaną ufundowane przez:

- Stowarzyszenie Edukacyjne Razem w Hrubieszowie

- Urząd Miasta w Hrubieszowie,

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział indywidualny i drużynowy.

 

XI. Podsumowanie konkursu odbędzie się w ZS nr 2 w Hrubieszowie w dniu 15 marca 2018 roku o godz. 13.00.

Protokół końcowy zostanie przekazany do szkół do dnia 20.03.2018 roku.

 

ORGANIZATORZY

 

Podziel się:
« wstecz