LubieHrubie.pl » Zapowiedzi

A A A

W grudniowy dzień - zapraszamy do udziału w miejskim konkursie plastycznym

Dodał: mae

Data dodania: 2019-10-18

Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza do udziału w miejskim konkursie plastycznym "W grudniowy dzień" Hrubieszów 2019.

Reklama

 

ORGANIZATORZY:

HRUBIESZOWSKI DOM KULTURY przy wsparciu finansowym gminy miejskiej Hrubieszów

 

CELE KONKURSU:

- utrwalenie tradycji regionalnych związanych z Bożym Narodzeniem,

- tworzenie więzi rodzinnych i ogólnoludzkich,

- prezentacja plastyki dziecięcej w środowisku,

- konfrontacja dziecięcej twórczości wśród rówieśników,

- indywidualna interpretacja tematu w formie plastycznej.

 

WARUNKI KONKURSU:

- konkurs organizowany jest dla dzieci  tylko z miasta Hrubieszowa

- komisja konkursowa dokona oceny wszystkich prac w następujących  kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I - III  i  IV - VI, VII - VIII

- należy wykonać  prace o formacie nie większym niż A3 (orientacja pozioma) prace nie muszą być oprawione w passe partout,

- do każdej pracy musi być dołączona zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka  tzw. RODO,

- prosimy nauczycieli o dokonanie wstępnej weryfikacji prac,

- każda praca na odwrocie winna zawierać dokładne informacje o autorze pracy:  imię i nazwisko, wiek, nazwę placówki , telefon oraz imię i nazwisko nauczyciela pod  kierunkiem którego praca została wykonana,

- prace niezgodne z regulaminem , zniszczone lub złożone po terminie nie będą oceniane.

 

PRZEBIEG KONKURSU:

- termin składana prac wraz z kartą zgłoszenia upływa dnia 6 grudnia 2018r.

- oceny oraz wyboru prac na wystawę dokona komisja powołana przez organizatora,

- przewidziane są  nagrody  w każdej  grupie wiekowej oraz podziękowania dla opiekunów artystycznych

- organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs oraz zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac bez uiszczenia honorarium,

- o wynikach i terminie spotkania z laureatami poinformujemy  w pierwszych dniach Nowego Roku   2019.

 

Uwaga:

Kartę zgłoszenia dziecka do konkursu oraz klauzulę zgody RODO nie naklejamy na pracy plastycznej.

 

INFORMACJE ADRESOWE:

Hrubieszowski Dom Kultury

22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 7

tel. 084 696 2615

 

Do pobrania:

Karta zgłoszenia >>

Zgoda RODO >>

Podziel się:
« wstecz