REKLAMA

C3 Carmax 2

LubieHrubie.pl » Zapowiedzi

A A A

Zapraszamy do udziału w III Międzyszkolnym Historycznym Konkursie Wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim "Hubalu"

Dodał: may

Data dodania: 2018-05-17

Zapraszamy do udziału w III Międzyszkolnym Historycznym Konkursie Wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim "Hubalu" dla klas V-VII Szkół Podstawowych.

Reklama


„Za honor za mundur za ojczyznę”

 

Regulamin VIII Międzyszkolnego Historycznego Konkursu Wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim HUBALU dla klas V-VII Szkół Podstawowych

Konkurs ogłoszony z okazji 78 rocznicy śmierci mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

 

I. Organizator:

-Stowarzyszenie Edukacyjne "Razem" w Hrubieszowie:wojciechantoniuk@o2.pl

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie (e- mail: inka.spisacka@op.pl)

- Burmistrz Miasta Hrubieszowa

 

II. Cele konkursu:

- popularyzacja wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim „ Hubalu”,

- budowanie szacunku dla osiągnięć „Hubala”,

- poznanie ogólnych zarysów przyczyn, okresu trwania i skutków II wojny światowej,

- kształtowanie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń oraz rozwój indywidualnych

uzdolnień uczniów,

- nauka tolerancji i wzajemnego szacunku,

 

III. Termin i miejsce konkursu:

28 maja 2018 roku w Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie godzina 9.00 – 11.00.

 

 

 

IV. Termin zgłoszenia: pisemnie do 20 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie i wojciechantoniuk@o2.pl oraz Wojciech Antoniuk tel.663 779 543 lub e- mail: inka.spisacka@op.pl Tel. 605 545 143 Irmina Spisacka

 

V. Uczestnicy konkursu:

W konkursie udział biorą uczniowie szkół podstawowych klas V-VII w drużynach 3- osobowych, gdzie 3 osoby rozwiązuje test, a 1-2 osoby przedstawiają prezentację multimedialną oraz drużyna 3-osobowa bierze udział w grze Kalambury o tematyce patriotycznej.

 

Zakres tematyczny:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych zainteresowanych historią,wykazujących się umiejętnościami i wiedzą wynikającą ze znajomości życiorysu

mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” jego zainteresowań i zasług.

VI.. Sposób przeprowadzenia konkursu:

* I część - test składający się z 24 pytań. Test rozwiązywany będzie przez 3 uczniów

indywidualnie. Uzyskane punkty zostaną zsumowane jako całość dla każdej drużyny z

poszczególnej szkoły. Czas pisania – 30 minut.

* II część - prezentacja multimedialna z narratorem w której należy przedstawić dowolną

historię z życia majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Czas trwania prezentacji nie dłuższy niż 10 minut.

*III część - Gra zespołowa Kalambury- zespół 3 –osobowy.

VII. Zasady punktacji:

1.Rozwiązanie testu – maksymalnie 24 pkt. Zespół szkoły może uzyskać

maksymalnie 72 pkt.

2.Prezentacja multimedialna- maksymalnie 30 pkt.

Każdy z 3 jurorów ma do przyznania po 10 pkt.

3. Kalambury – maksymalnie 15 pkt. dla danego zespołu.

VIII. Literatura:

1. „Album z życia Hubala – Henryk Sobierajski, Andrzej Dyszyński.

2. „Oddział Wydzielony Wojska Polskiego Majora „Hubala” – Zygmunt Kosztyła.

3. Historia Polski 1914-1945 – Wojciech Roszkowski.

4. „Niespokojna dusza”- Henryk Sobierajski.

IX. Skład komisji:

1 osoby ze Stowarzyszenia Edukacyjnego ,,Razem” w Hrubieszowie,1 ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie i 1 osoba z Urzędu Miasta w Hrubieszowie.

X. Nagrody i upominki zostaną ufundowane przez:

-Stowarzyszenie Edukacyjne ,,Razem’’ w Hrubieszowie,

-Burmistrz Miasta Hrubieszowa,

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział indywidualny i drużynowy.

XI. Podsumowanie konkursu: w Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie

w dniu 28 maja 2018 roku o godz.11.00.

Protokół końcowy zostanie przekazany do szkół do dnia 30.05.2018 roku.

 
ORGANIZATORZY

Zapraszamy udziału w Konkursie Wiedzy o HUBALU.

Podziel się:
« wstecz