LubieHrubie.pl » Zapowiedzi

A A A

Zapraszamy na XV Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie

Dodał: mae

Data dodania: 2019-10-27

29 października (wtorek) 2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Reklama

 

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

5. Rozpatrzenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2020

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hrubieszów

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie

11. Rozpatrzenie projektu uchwały    w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi na Burmistrza Miasta za bezzasadną

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych Burmistrza Miasta

16. Rozpatrzenie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Hrubieszów za rok szkolny 2018/2019

17. Rozpatrzenie Informacji o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Hrubieszowie za rok 2018 i I półrocze 2019 roku

18. Rozpatrzenie Informacji o realizacji Wieloletniego Planu Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018-2021

19. Informacja Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych

20. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych 

21. Wolne wnioski.

22. Zakończenie obrad.

 

UM Hrubieszów

Podziel się:
« wstecz