Hrubieszów: Zebranie Wiejskiego Sołectwa Sławęcin

W przyszłym tygodniu odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Sławęcin. Sołtys zaprasza na nie wszystkich mieszkańców.

Reklamy

OBWIESZCZENIE SOŁTYSA SOŁECTWA SŁAWĘCIN z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sławęcin

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 i § 9 ust. 1 Statutu Sołectwa Sławęcin, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/148/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 stycznia 2016 r. sprawie utworzenia Sołectwa Sławęcin oraz uchwalenia statutu (Dz. Urz. Woj. Lub .z 2016 r. poz. 1121) zwołuję na dzień 8 września 2022 r. (czwartek), na godz. 16:00 zebranie wiejskie Sołectwa Sławęcin.

Proponowany porządek zebrania:

Reklamy

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.

Przyjęcie porządku zebrania.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie zaplanowania przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Sławęcin w budżecie Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2023.

Podjęcie decyzji w sprawie utworzenia Spółki Wodnej Sławęcin.

Wolne wnioski.

Zamkniecie zebrania.

Zebranie odbędzie się w altanie na boisku osiedlowym.

­

Sołtys Sołectwa Sławęcin

Józef Bojarczuk


Zobacz też:

Hrubieszów: Miasto wyemituje obligacje nie na 10, lecz na 20 milionów

Hrubieszów: Miasto wyemituje obligacje nie na 10, lecz na 20 milionów


Zerknij na Instagram →