10 lat „Polan” z Wolicy

29.11.2014 roku w Świetlicy Wiejskiej w Wolicy zebrali się wszyscy, którzy mogli, i którym występy zespołu Polanie sprawiają przyjemność i wprowadzają w dobry nastrój. Zespół „Polanie” z Wolicy we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach zorganizował Jubileusz pracy twórczej.

Reklamy

 

Zespół Śpiewaczy „Polanie” powstał w grudniu 2004 roku. Instruktorem muzycznym został Kazimierz Maciuk, instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach, który prowadził zespół przez cztery lata.

W styczniu 2009 r. instruktorem muzycznym został Wiesław Majewski, który prowadzi zespół do chwili obecnej. Kierownikiem zespołu od czasu jego powstania jest Danuta Hojda. Początkowo w składzie zespołu było 14 członków, a w chwili obecnej jest 12. Zespół w swoim repertuarze posiada pieśni ludowe, partyzanckie, żołnierskie, kolędy i pastorałki, religijne oraz piosenki biesiadne, lwowskie i okolicznościowe.

W międzyczasie ” Polanie” włączyli do swojego repertuaru scenki kabaretowe i teatralne, oraz odtwarzanie naszego dziedzictwa kulturowego poprzez prezentację dawnych obrzędów ludowych np.: przygotowanie do wigilii i wigilia, kiszenie kapusty oraz darcie pierza.

Zespół uczestniczy we wszystkich uroczystościach lokalnych, a także w wielu na terenie gminy i regionu. Na swoim koncie posiada wiele nagród i wyróżnień.

29.11.2014 roku w Świetlicy Wiejskiej w Wolicy zebrali się wszyscy, którzy mogli, i którym występy zespołu Polanie sprawiają przyjemność i wprowadzają w dobry nastrój. Zespół „Polanie” z Wolicy we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach zorganizował Jubileusz pracy twórczej.

Z prezentami, upominkami i kwiatami przybyły delegacje zespołów działających na terenie gminy, przedstawiciele samorządowi różnego szczebla a Jan Mołodecki – wójt Gminy Hrubieszów z nagrodą finansową. Przez kilka godzin uroczystości było co wspominać a sprzyjała temu prezentacja komputerowa oraz występy kapeli „Kapeluśka” z Metelina, no i samych Jubilatów, zespołu „Polanie”.

 


info i fot. UG Hrubieszów