100 lat OSP w Kryłowie! [ZDJĘCIA]

W dniu 3 maja 2023 r. w Kryłowie odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kryłowie.

Reklamy

Obchody rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych oraz strażaków na czele z Dowódcą uroczystości – Komendantem Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Mirczu druhem Jackiem Piwińskim oraz zaproszonych gości, których na plac w centrum miejscowości wprowadziła orkiestra dęta, pod kierownictwem kapelmistrza Krzysztofa Świcy.

Po meldunku, który dowódca uroczystości Jacek Piwiński złożył wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie – druhowi Józefowi Kuropatwie, nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu RP w wykonaniu orkiestry dętej.

Reklamy

Mszę Świętą w intencji strażaków celebrował Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kryłowie – ks. Michał Moń.

Po odprawionej Mszy Świętej wszystkich zgromadzonych powitała Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek, a rys historyczny jednostki OSP Kryłów przedstawił Prezes OSP – druh Robert Małyska.

Następnie przyznano medale i odznaczenia nadane OSP Kryłów i jej druhom przez Zarząd Główny, Wojewódzki, Powiatowy i Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, które wręczyli: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – Józef Kuropatwa, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mirczu – Gerard Pisiewicz, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie – mł. bryg. Piotr Bartko oraz Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło Ochotniczą Straż Pożarną w Kryłowie Złotym Znakiem Związku.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowało druhów z OSP Kryłów.

Uhonorowani zostali:

Srebrną Odznaką za zasługi dla pożarnictwa województwa lubelskiego:

– druh Edward Pempko,

– druh Henryk Szczucki.

Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa:

– druh Paweł Czerniak,

– druh Adam Martyniuk,

– druh Lucjan Martyniuk.

Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa:

– druh Robert Małyska,

– druh Dariusz Nowacki.

Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa:

– druh Adam Kuropatwa,

– druh Radosław Szczur,

– druh Piotr Wasyna.

Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowało druhów z OSP Kryłów odznakami „Strażak Wzorowy”.

Uhonorowani zostali:

– druh Artur Bajak,

– druh Maciej Bajak,

– druh Maciej Konował,

– druh Kamil Kowalczuk,

– druh Adam Kubal,

– druh Adam Kuropatwa,

– druh Arkadiusz Kuropatwa,

– druh Łukasz Nowacki,

– druh Mateusz Nowacki,

– druh Radosław Szczur,

– druh Piotr Wasyna.

Prezydium Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mirczu uhonorowało druhów z OSP Kryłów odznakami ’’Za Wysługę Lat”.

Uhonorowani zostali:

– druh Krzysztof Warchał za 60 lat służby,

– druh Adam Martyniuk za 45 lat służby,

– druh Edward Pempko za 45 lat służby,

– druh Henryk Szczucki za 45 lat służby,

– druh Adam Woraczek za 45 lat służby,

– druh Lucjan Martyniuk za 35 lat służby,

– druh Henryk Dąbrowski za 35 lat służby,

– druh Wojciech Drączkowski za 35 lat służby,

– druh Paweł Czerniak za 25 lat służby,

– druh Robert Małyska za 20 lat służby.

Specjalne wyróżnienie otrzymał również druh OSP Kryłów – Józef Kuropatwa.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości życzenia i gratulacje na ręce Prezesa OSP Kryłów – druha Roberta Małyski złożyli: Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – Józef Kuropatwa, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie – mł. bryg. Piotr Bartko, przedstawiciel Nadleśnictwa Mircze – Monika Białobrzeska-Stańko oraz zaproszeni goście. Pięknym zwieńczeniem tej części był tort dla strażaków ochotników oraz wszystkich zgromadzonych.

W części artystycznej wystąpiła orkiestra dęta pod kierownictwem kapelmistrza Krzysztofa Świcy, Kapela Mirecka, Niepokorni z Trzeszczan i Arabeska. Gwiazdą środowego wieczoru był zespół Faster. Animacje dla dzieci przeprowadziła animatorka “INKA”, a w międzyczasie w Bramie Parkowej w Kryłowie swoją wystawę rzeźb miał lokalny artysta Kazimierz Małyska.

Organizatorami Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kryłowie był Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu, Urząd Gminy Mircze, Ochotnicza Straż Pożarna w Kryłowie oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Kryłowie.

Wydarzenie poprowadził pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu – Przemysław Jeczeń.

Z okazji tak wspaniałego jubileuszu wszystkim druhom OSP Kryłów składamy gratulacje oraz życzenia bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech ta trudna służba będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy. Proszę przyjąć także podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy.


Zdjęcia na stronie UG Mircze »

info i fot. UG Mircze


Zobacz też:

BMW X3 zostało w Zosinie!

BMW X3 zostało w Zosinie!


Zerknij na Instagram →