12 kwietnia 2024

50 lat OSP w Alojzowie – Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

OSP Alojzów powstała w 1970 roku, a jej założycielami byli: Jan Kulik, Roman Gądek i Stanisław Lubarski. W latach 1980 – 2010 prezesem był Mieczysław Piłat. Obecnie naczelnikiem jest Zenon Dobroć, a prezesem Wiesław Czyrka.

Pierwszym naczelnikiem został Jan Kulik. Szybko zebrała się prężna drużyna (26 druhów), której nie straszne były trudy honorowej chociaż ciężkiej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy. Z zapałem zabrali się do budowy remizy strażackiej i garażu na upragniony samochód bojowy, wszystkie prace wykonywali w czynie społecznym. Często brakowało pieniędzy i materiałów ale dzielni strażacy się nie poddawali. Organizowali zabawy, loterie fantowe i inne akcje z których dochody przeznaczali na budowę. Część materiałów pozyskiwali od okolicznych mieszkańców i to również dzięki ich dużemu zaangażowaniu udało się ukończyć budowę w 1977 r.

14 września 1978 r. OSP Alojzów otrzymała samochód bojowy GBAM i był to jedyny taki wóz OSP na terenie Gminy Werbkowice. Powiatowa Komenda Straży Pożarnej przydzieliła naszej jednostce tereny gmin: Werbkowice, Hrubieszów, Mircze i Miączyn.

Zaczęły się częste wyjazdy do pożarów budynków, lasów, traw, torfowisk, zbóż. Każdego roku było takich wyjazdów kilkanaście. Oprócz gaszenia strażacy brali czynny udział w wypompowywaniu wody z budynków, przebijaniu kanalizacji, poszukiwaniu zaginionych osób. Nastawieni bojowo i z wielkim entuzjazmem nie szczędząc swoich sił i zdrowia strażacy OSP Alojzów w błyskawicznym tempie stawiali się na każde wezwanie. Pełni młodzieńczego zapału ciągle doskonalili swoją sprawność bojową. Uczestniczyli w różnego rodzaju ćwiczeniach, szkoleniach zawodach zajmując czołowe miejsca, zdobywając stopnie sprawnościowe, medale za zasługi dla pożarnictwa. Od początku założenia OSP strażacy z Alojowa brali czynny udział w wielu akcjach ratowniczych, naprawach dróg dojazdowych do budynków i pól wożąc i rozładowując żużel i kamień. Nie ustawali w działaniach społeczno-kulturalnych na rzecz wsi. Chętnie służyli pomocą podczas gminnych uroczystości dożynkowych profesjonalnie zabezpieczając trasy wjazdu na tereny podczas Ogólnopolskich Wyścigów Kolarskich i przejazdów delegacji krajowych i zagranicznych. Od 2000 roku OSP Alojzów została przejęta przez Urząd Gminy Werbkowice a w 2015 roku decyzją Wójta Gminy nasz wysłużony samochód został zezłomowany. Obecnie nie posiadamy samochodu a i szeregi ochotników strażaków na skutek wyjazdów młodzieży zostały zmniejszone do liczby 12 osób. Mimo to jesteśmy zawsze gotowi na każde wezwanie do różnego rodzaju zabezpieczeń imprez masowych, pomocy w organizacji imprez kulturalnych oraz pomocy innym jednostkom w razie potrzeby.

Nie ustajemy w staraniach o przetrwanie OSP Alojzów aby służyć swojej Małej Ojczyźnie.

­

OSP Alojzów