50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Kułakowicach Pierwszych

14 października b.r. Jubileusz 50-lecia obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich w Kułakowicach Pierwszych.

Reklamy

 

KGW powstało w 1968 roku i zrzeszało wówczas ponad 30 kobiet. Pierwszą przewodniczącą została Janina Dorman. Później kołem kierowały kolejno: Eugenia Całka, Alina Kot, Teresa Zając oraz Maria Gębala. Od 2008 do chwili obecnej przewodniczącą jest Maria Guzik a koło liczy obecnie 12 członkiń. Podstawową działalnością koła było m.in.: organizowanie kursów gotowania, pieczenia, masarskiego, kroju i szycia. Panie organizowały wycieczki, zabawy andrzejkowe i spotkania opłatkowe, wspólnie darły pierze i przędły wełnę. Obecnie organizują spotkania dla mieszkańców wsi: Dzień Seniora, Spotkanie Opłatkowe, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka w czym pomaga im Rada Sołecka i Sołtys. Dzięki współpracy z GOK Wołajowice w 2008 r. powstał Międzypokoleniowy Zespół Śpiewaczy „Pokolenie”, którego członkiniami są też panie z KGW. Biorą czynny udział w imprezach gminnych: Święcie Plonów, Dniu Samorządu Terytorialnego, Gminnym Święcie Kobiet i wielu innych.

Za dotychczasową działalność Koło otrzymały nagrody. Wójt gminy – Jan Mołodecki oraz przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Fedorczuk przyznali nagrodę finansową. Nagrodę rzeczową od Rady Gminnej KGW wręczyła przewodnicząca Rady Irena Czerwińska. Nagrody dla KGW ufundowali także: Rada Powiatu, reprezentowana przez członka Zarządu Danutę Kozłowską, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach Aleksandra Muzyczuk oraz burmistrz Hrubieszowa Tomasz Zając. Były podziękowania, gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy. Listy Gratulacyjne od przewodniczącego Rady Roztoczańskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Feliksa Rębacza przekazała Danuta Hojda przewodnicząca Rady Kobiet RZRK i OR na teren hrubieszowski.

Oprawę  artystyczną zapewnili Jubilaci w ramach występów miejscowego zespołu „Pokolenie”.

 

Tekst i foto.:

Jacek Fuchs, Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach