19 maja 2024

78 rocznica pacyfikacji wsi Ameryka, Łasków, Smoligów i Olszynka (ZDJĘCIA)

9 kwietnia 2022 r., przy krzyżu w miejscowości Ameryka odbyły się obchody 78. rocznicy Pacyfikacji Wsi Ameryka, Łasków, Smoligów i Olszynka.

Organizatorami tej uroczystości byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Koło Rejonowe Mircze, Wójt Gminy Mircze, Gminny Ośrodek Kultury w Mircze, Dowódca Garnizonu 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” oraz Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.

Wydarzenie rozpoczęło się odśpiewaniem Hymnu Państwowego przy akompaniamencie Rafała Piwkowskiego. Kolejnymi punktami programu były: Bieg Pamięci Ofiar Pacyfikacji, przygotowany i przeprowadzony przez nauczycieli wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Mirczu – mgr. Józefa Czerniaka oraz Szkoły Podstawowej w Wiszniowie – mgr. Andrzeja Lizuna.

Następnie przedstawicielka Koła Rejonowego ŚZŻAK w Mirczu przedstawiła rys historyczny tragicznych wydarzeń z 27 marca 1944 r. Przemówienia okolicznościowe wygłosili Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek oraz Poseł na Sejm RP Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak.

Krótką część artystyczną przygotowali harcerze z 10. Drużyny Harcerskiej „Traperski Krąg” z Suśca. Ważnym punktem obchodów było złożenie przez delegacje wieńców i kwiatów oraz zapalenie zniczy przy tablicy pamiątkowej w Ameryce.

Msza Św. w intencji ofiar pacyfikacji odprawiona została przez ks. Tomasza Giergiela – proboszcza Parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu.

Po nabożeństwie miało miejsce wręczenie przez Posła na Sejm RP, Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomira Zawiślaka ufundowanych przez Związek pucharów Biegu Pamięci wraz z pamiątkowymi dyplomami i upominkami dla wszystkich uczestników.

Zwycięzcą klasyfikacji drużynowej Biegu została reprezentacja Szkoły Podstawowej w Wiszniowie, II miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Mirczu, III miejsce Szkoły Podstawowej w Kryłowie. Młodzież otrzymała również upominki ufundowane przez Starostę Powiatu Hrubieszowskiego Anetę Karpiuk, które wręczył przewodniczący Rady Powiatu Hrubieszowskiego Józef Kuropatwa.

W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP, Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak, Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość, dowódca pocztów sztandarowych por. Andrzej Jaroszyński, Wicestarosta Powiatu Zamojskiego Witold Marucha-Sekretarz ŚZŻAK Okręg Zamość, Przewodniczący Rady Powiatu Hrubieszowskiego Józef Kuropatwa, Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek, Przewodniczący Rady Gminy Mircze Adam Kostrubiec, Radni Rady Gminy Mircze, sołtys Wsi Ameryka Stanisław Litwiak, wraz z sołtysami pozostałych miejscowości, Dowódcę Garnizonu 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego reprezentował mjr Konrad Jaśmiński, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie mjr Piotr Gronowicz, z-ca Kierownika PT KRUS Zamość Radosław Maksymowicz (jednocześnie Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna), Harcerze z 10. Drużyny Harcerskiej ,,Traperski Krąg” w Suścu z Harcmistrz Anną Rojek, Dyrektorzy Szkół, nauczyciele, uczniowie oraz mieszkańcy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele służb mundurowych takich jak: Straż Graniczna w Dołhobyczowie i Kryłowie, Posterunek Policji w Dołhobyczowie, Nadleśnictwo Mircze, Ochotnicza Straż Pożarna. W uroczystości uczestniczyły delegacje Kół Rejonowych ŚZŻAK Okręg Zamość: Stary Zamość, Lubaczów, Łabunie, Komarów, Tyszowce, Uchanie, Grabowiec i Mircze, delegacja z Solidarności RI w Komarowie.

Szczególnym uczestnikiem uroczystości była Pani Helena Żuk, naoczny świadek wydarzeń sprzed 78 lat, która była pierwszą osobą upominającą się o upamiętnienie tego miejsca. Dzięki zaangażowaniu Pani Heleny, podjęciu współpracy z Kołem Rejonowym ŚZŻAK w Mirczu od kilku lat odbywają się uroczystości upamiętniające pacyfikację Ameryki i okolicznych miejscowości. Podczas jednej z uroczystości Pani Helena Żuk została wyróżniona „Odznaką zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość”.

Ceremoniał wojskowy zapewniła Kompania Honorowa 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.

Wystawiono poczty sztandarowe: 2. Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, ŚZŻAK Okręg Zamość, Kół Rejonowych ŚZŻAK Okręg Zamość w: Starym Zamościu, Lubaczowie, Łabuniach, Komarowie, Tyszowcach, Uchaniach, Grabowcu oraz Mirczu, Solidarności RI w Komarowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu, Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim współorganizatorom i uczestnikom obchodów.

­

Zdjęcia na stronie GOK Mircze »
Zdjęcia na stronie ŚZZAK O/Zamość »

­

info: ŚZŻAK O/Zamość

(fot. GOK Mircze, ŚZŻAK O/Zamość)


Zobacz też:

Pomoc Ukrainie – Gmina Mircze dziękuje! (ZDJĘCIA)

Pomoc Ukrainie – Gmina Mircze dziękuje! (ZDJĘCIA)