Absolutorium dla Wójta Gminy Hrubieszów [ZDJĘCIA]

Podczas sesji, która odbyła się w dniu 1 lipca 2022 roku, wójt gminy Hrubieszów uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2021 roku.

Reklamy

Za uchwałą w tej sprawie głosowali wszyscy obecni na sesji radni.

Plan dochodów na 2021 rok wynosił 53.892.433,39 zł. Został wykonany w kwocie 54.491.276,15 zł, co stanowi 101%. Wydatki zrealizowano w kwocie 50.694.013,90 zł, czyli na poziomie 87%.

Reklamy

Na inwestycje gmina Hrubieszów wydała 4,1 mln złotych, z czego najwięcej na zadania drogowe. Większość inwestycji finansowane było z udziałem środków zewnętrznych.

Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielania absolutorium, rada gminy odrębną uchwałą jednogłośnie udzieliła wójtowi wotum zaufania będącego wynikiem przeprowadzonej podczas sesji debaty nad „Raportem o stanie Gminy Hrubieszów za 2021 roku”.

Jest to dokument, który od 2019 roku wójt gminy przekłada obligatoryjnie organowi stanowiącemu.

­

­

(źródło i fot. Gmina Hrubieszów)


Zobacz też:

Nagrody Wójta Gminy Hrubieszów dla najzdolniejszych uczniów rozdane [ZDJĘCIA]

Nagrody Wójta Gminy Hrubieszów dla najzdolniejszych uczniów rozdane [ZDJĘCIA]