Absolutorium dla wójta gminy Mircze [ZDJĘCIA]

Radni gminy Mircze jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy.

Reklamy

W dniu 28 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Mirczu odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Mircze VIII kadencji, podczas której radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy Mircze – Marcie Małyszek.

W dalszej kolejności rada gminy, po prezentacji raportu o stanie gminy Mircze oraz rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, a także zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu, pozytywnie oceniła jego wykonanie i jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi.

Reklamy

­

­

(info i fot. UG Mircze)


Zobacz też:

Dzień Wereszyna oraz 50-lecie KGW Wereszyn

Dzień Wereszyna oraz 50-lecie KGW Wereszyn