Afryka Zachodnia – No problem, no stres. Wystawa fotograficzna w Dąbrowie Masłomęckiej

„No problem, no stres” to tytuł wystawy fotograficznej autorstwa dr Piotra Szczepańskiego, podróżnika i fotografa. Zdjęcia można oglądać w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie Masłomęckiej (gmina Hrubieszów). Wystawa potrwa do końca roku szkolnego.

Reklamy

Piotr Szczepański mieszka w Białej Podlaskie, ale urodził się w Hrubieszowie. Jest byłym uczniem szkoły podstawowej w Dąbrowie. Z wykształcenia i zawodu otolaryngolog, pełniący funkcję ordynatora Oddziału Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Z zamiłowania podróżnik, przyrodnik i fotograf – autor fotografii przedstawiających codzienne życie mieszkańców Gambii i Senegalu oraz afrykańskiej fauny i flory.


Wystawa w Dąbrowie została zorganizowana przez radną miejscowości Anetę Dąbrowską. W inauguracji uczestniczyli nauczyciele i uczniowie dąbrowieckiej szkoły oraz dyrektor placówki Joanna Wasilik, reprezentujący wójta Jana Mołodeckiego sekretarz gminy Hrubieszów Robert Palichleb i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach Danuta Kloc.


Wystawa Piotra Szczepańskiego nie jest dla dzieci z Dąbrowy pierwszym zetknięciem z tematem Afryki. Uczniowie, motywowani przez poprzednią dyrektor Lucynę Kupiec, od lat zajmują się działalnością charytatywną na rzecz potrzebujących z najbiedniejszych regionów Czarnego Lądu.