15 lipca 2024

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji przypomina

Tylko do 14 marca można składać oświadczenia potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku w porównaniu z wnioskiem złożonym w 2017 r.

Reklamy

Od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR „Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017”

Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r.

Reklamy

Oświadczenie takie może złożyć jedynie rolnik, który spełnia następujące warunki:

1.we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

Reklamy

1.jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
2.płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
3.wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
4.premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);

2.potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku ubiegłym.

Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Po więcej informacji zapraszamy do BIura Powiatowego ARiMR w Hrubieszowie lub na naszą stronę internetową www.arimr.gov.pl

Zastępca Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego Anna Kusiak-Janiec.